Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž The WA – “48 Portraits”

23. 6.-14. 8. / Karpuchina Gallery / Malba

Do 14. 8. 2022 najdete v Karpuchina gallery, Rybná 22, Praha 1, v podzemí zajímavou a instalačně zneklidňující výstavu The WA – “48 Portraits”.

Kurátorka: Alexandra Karpuchina
Text: Piotr Sikora

𝟭𝟵𝟭𝟮 Bavorský pavilon se přejmenovává na pavilon Germania a stává se součástí benátského bienále.
𝟭𝟵𝟯𝟴 Německý pavilon prochází neoklasicistní úpravou, kterou zařídili nacisté.
𝟭𝟵𝟳𝟮 Gerhard Richter představuje v Německém pavilonu 43 portrétů z díla “48 portrétů” slavných mužů.
𝟮𝟬𝟮𝟮 The Wa se vloupá do pavilonu, aby tam vyvěsil 43 portrétů z jeho díla “48 portrétů” neznámých psů.
 
V noci z 31. prosince 2021 na 1. ledna 2022 instaloval francouzský umělec The Wa svou výstavu „48 portrétů“ v německém pavilonu v benátském Giardini della Biennale. Výstava se skládala ze 43 olejomaleb psů z útulků a vznikala po dobu pěti let.
Výstava se konala půl století poté, co malíř Gerhard Richter výhradně reprezentoval Německo na 36. Benátském bienále se svými 48 portréty osobností, které ovlivnily modernu. (Do prostoru německého pavilonu se jich vešlo pouze 43).
 
“ Každá myšlenka vyžaduje tvář, ikonu nebo idol. Jinak jí chybí kanály, kterými by se dostala k davům. Některé myšlenky jdou dál a vytvářejí architekturu myšlenek, aby je reprezentovaly a šířily mezi lidmi. Jakmile jsou jednou vytvořeny, pokračují, dokud je někdo kriticky nepřehodnotí nebo dokonce nezničí. V tu chvíli vzniká potřeba nových ikon.
Přišlo mi, že pokud mám psát o zásahu The Wa do Německého pavilonu, musím se vrátit v čase a prozkoumat příběh Gerharda Richtera vystavujícího obrazy bílých eurocentrických mužů. Pravda. Ukázalo se však, že tato cesta mě zavedla ještě dál, až na samý počátek myšlenky národních pavilonů obecně a konceptu národního státu vůbec. Ale vraťme se k faktům. Když se instalace The Wa vloudila do pavilonu na začátku jara 2022, byla vytvořena jako podvratné gesto opakování, které pochází z proslulého díla z roku 1972. 48 portrétů údajně slavných mužů bylo vyměněno za 43 portrétů zcela neznámých psů z útulků, vytvořených v průběhu pěti let. Výstava se setkala s poměrně ostrou reakcí italské policie a díla byla zabavena.
Ze zvědavosti jsem se pokusil naučit nové psí idiomy skrývající se v hlubinách angličtiny. Hádejte co, kdyby psi měli hlas, nejspíš by se jim drtivá většina z nich nelíbila. Dog-eat-dog, dog days a doghouse zní vždy poněkud pejorativně. Nakonec možná najdeme i černého pudla – představitele samotného ďábla, který přichází za Faustem, nebo tříhlavou psí příšeru, která nás čeká u bran podsvětí. Špatná zpráva pro ty z vás, kteří se po přechodu plánujete připojit k Hádesovi, rozlučte se se svými domácími mazlíčky, protože všichni psi jdou do nebe.
Jakmile se ponoříme hlouběji do hlavolamu historických odkazů, možná ve vztahu k dílu The Wa najdeme odpověď na otázku: „Proč psi?“. Projděme se napříč staletími k dalšímu obrazu z evropského kancionálu – Venuši z Urbina od Vecellia, známého spíše jako Tizian. V rohu postele vedle nohou bohyně lásky spí schoulený malý pes. Vždycky mě zajímalo, co představuje, až jsem zjistil, že tento mazlíček je alegorií ctnosti nevinnosti. Vždyť v kontrastu s arogantní přítomností vysokých a mocných lidí (zosobněných Venuší) zůstává příroda nevinná a bez hlasu. To je klíč k pochopení díla a jeho významu v širším kontextu, ale než se k tomu dostaneme, poslechněme si našeho starého známého Gerharda Richtera.
Zajímá mě bezeslovná řeč těchto obrazů. Hlavy, i když jsou plné literatury a filozofie, se stávají zcela neliterárními. Literatura je znehodnocena, osobnosti se stávají anonymními. To je pro mě v tomto případě důležité.
Následující citát rozvíjí soubor prací, které se údajně vyhýbaly ideologickému významu a soustředily se pouze na vzhled portrétů neboli, je činily bezhlasými a průhlednými. Jeho tvrzení stářím zkysla. Dnes má každý člověk z portrétů rozsáhlou stránku na Wikipedii a lze ho poznat. Navíc, pokud Richterovo gesto bylo jakýmsi „návratem k figuraci, zdiskreditované a opuštěné v poválečném malířství“, nemůžeme se dnes vyhnout afiliaci mezi některými mysliteli, které na plátně zobrazil, a „výdobytky“ moderního světa, jakým je atomová bomba. I když některé z tváří na první pohled nepoznáme, celkově portréty představují pomník lidskosti ukazující světlé i temnější stránky kultury člověka. Téže kultury, která přišla s nápadem vytvořit Bienále v Benátkách, a téhož člověka, který vedl úpravu pavilonu tak, aby reprezentoval prohlášení nacistického Německa.
Není třeba být jaderným fyzikem, aby si člověk uvědomil, že Němci pravděpodobně nemají z nacistické minulosti, která v Giardini zanechala stopu, radost. V průběhu posledních třiceti let se několikrát pokusili o jeho dekonstrukci, ať už zbouráním jednoho patra (Germania od Hanse Haackeho v roce 1993), umístěním další budovy uvnitř pavilonu (Bungalow Germania kurátorů Savvase Ciriacidise a Alexe Lehnerera v roce 2014), výměnou pavilonu s Francií (2013), jeho uspořádáním jako děsivého Chrámu strachu… (Christoph Schlingensief v roce 2011) nebo nakonec jeho přeměnou v (de)staveniště (Maria Eichhorn, 2022). Efemérních 43 portrétů psů přesahuje rámec reprezentace zájmu o nelidské aktéry největšího bienále na světě. Vnímám je – každého z nich zvlášť a každého jako celek – jako zrcadlo, které mi umožňuje podívat se na sebe sama. Hluboké a nevinné oči nejlepšího přítele člověka to všechno snesou. Psí tlamy připomínají bezhlasé žihadlo výčitek. Nemohou mě soudit ani mi radit, a přesto mě jejich přítomnost nějakým způsobem tlačí k tomu, abych zpochybnil svůj status nadřazené bytosti, pána, pomocníka, člověka, tedy někoho, kdo je schopen se změnit a být skutečně chytrou třtinou namísto nejnebezpečnějším druhem.” – Piotr Sikora


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž The WA – “48 Portraits”