Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž The Rio Grande de Sul Contemporary Art

Do 26.5.2017 bude v galerii Českého centra, Rytířská 31, Praha 1, přístupná zajímavá výstava The Rio Grande de Sul Contemporary Art.

Výstava výtvarných děl mladých umělců z Rio Grande do Sul, kterou nyní představuje Galerie Českých center v Praze, je první a zatím ojedinělou možností, jak se česká veřejnost může dozvědět více o tomto koutu Brazílie, se kterým ČR poutají historická i kulturní pouta a osobní vazby.

Jihobrazilský stát Rio Grande do Sul se stal od druhé poloviny 19. století novým domovem mnoha Evropanů.  Vznikla zde i druhá největší česká krajanská komunita v Brazílii a dodnes se udržuje i silná tradice tzv. bohêmios, což jsou potomci německy mluvících imigrantů z území dnešní České republiky. V Rio Grande do Sul působil například kutnohorský rodák a malíř František Pelíšek, který se stal v roce 1931 předsedou Československého spolku v Portu Alegre, nebo český lingvista a esperantista František Vladimír Lorenz. Dnes je česká přítomnost v Rio Grande de Sul posílena působením Honorárního konzulátu v Porto Alegre, výukou českého jazyka v Porto Alegre a Nova Petrópolis pro téměř dvě stovky zájemců, aktivitami dvou krajanských spolků nebo spoluprací mezi Federální univerzitou v Porto Alegre a ČVUT.

Memorandum o porozumění, které bylo mezi Českou republikou a Rio Grande do Sul podepsáno v roce 2015, se tak stalo přirozeným zastřešením bilaterální historické vazby, na straně druhé na jeho základě došlo k zintenzivnění vzájemných vztahů jak v politické, tak ekonomické i kulturní oblasti.  Necelý rok po podpisu Memoranda se uskutečnila první institucionální a podnikatelská mise státu Rio Grande do Sul do České republiky a na podzim 2017 se připravuje návazná incomingová mise, která se zaměří již na konkrétní témata spolupráce.

Publikum v Rio Grande do Sul mělo v několika málo uplynulých letech řadu příležitostí, jak se seznámit s Českou republikou a její kulturou prostřednictvím kinematografie, dokumentární fotografie, literatury nebo projektů zaměřených na historii naší země.  Jejich realizace byla možná především díky osobnímu angažmá státního tajemníka pro kulturu státu Rio Grande do Sul, pana Victora Huga, ředitele Muzea současného umění v Porto Alegre, pana Paula C. Amarala a honorárního konzula České republiky v Porto Alegre, pana Fernanda Lorenze de Azeveda, kterým za jejich podporu  patří obrovský dík.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž The Rio Grande de Sul Contemporary Art