Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž „The Anarchist Cookie Shop“ Marka Schovánka

Do 10. 1. 2016 bude v Galerii Art Salon S v Tančícím domě, Jiráskovo náměstí 6, Praha 2, přístupná zajímavá a především zábavná i přemýšlivá výstava Marka Schovánka: „The Anarchist Cookie Shop“.

Marek Schovánek (*1965) je umělec s mezinárodní reputací ve světě současného umění. Jeho poučený umělecký jazyk pracuje se všeobecně srozumitelnými symboly násilí, ideologií a umění, které dává do nových souvislostí tak, aby poukázal na dysfunkční místa ve struktuře uspořádání společnosti.
Jedním z takto pojatých projektů Marka Schovánka, z něhož vychází právě výstava v Tančícím domě, je umělecká kuchařka „The Anarchist Cookiebook“ (parodie na známou knihu návodů „The Anarchist Cookbook“) a s ní související „sušenkové umění“ – The Anarchist Cookie Shop. Tento koncept prvně realizoval Schovánek v roce 2012 na mezinárodním festivalu současného umění ART STAYS ve Slovinsku, kde přilákal přes 4000 návštěvníků a sklidil velký divácký i mediální ohlas. Byl označen za jeden z nejzajímavějších projektů festivalu European Capital of Culture 2012. Od té doby ho Schovánek úspěšně rozvíjí a nyní se s ním můžeme setkat i v Praze.
Koncept Anarchist cookie shopu nepracuje pouze s rozporuplností světa obecně, nýbrž ironizuje i svět umění a uměleckého trhu jako takového. A to tím, že vybočuje ze zažitých přístupů k vystavování tím, že proměňuje část výstavy v plně funkční kavárnu a cukrárnu. V té se mohou návštěvníci občerstvit třeba i čerstvými sušenkami, které jinak visí na zdech coby umění. Vzniká tím tak parodie na parodii: sebe-parodie. Tu si můžou ve spikleneckém duchu užívat obě strany, jak umělec, tak diváci.

www.marekschovanek.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž „The Anarchist Cookie Shop“ Marka Schovánka