Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tero Abaffy, Beáta Kočner Bencová, Natália Okolicsányiová, Margaréta Petržalová: Spasitelky sveta

15. 11.-11. 12. / Galerie kritiků / Malba

Do 11. 12. 2022 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná velmi zajímavá výstava „Spasitelky sveta / The World Saviors“ (podtitul Sweet and Naughty) – slovenská výstava „ženského umění“.

Vystavují: Tero Abaffy, Beáta Kočner Bencová, Natália Okolicsányiová, Margaréta Petržalová.

Název výstavy odkazuje na prezentaci mladých autorek, reprezentujících „novou vlnu“ slovenské malby. Jejich společným jmenovatelem je expresivní figurace a feministická obsahová linie. Autorky často znázorňují nezbedné dívky – bytosti, které autenticky rozhodují o průběhu svých životů bez ohledu na dodržování konvenčních pravidel společnosti. V obrazech Beáty Bencové jde o rituály, vykonávané kmenově organizovanými divoženkami. Tero Abaffy pracuje s ženskou figurou a namísto reálné tvářnosti stylizuje provokativní atmosféru lehkosti bytí. Margaréta Petržalová představuje ženu s úletovými hrátkami, jakožto neodmyslitelné součásti představy o naplněném životě. V obrazech Natálie Okolicsányiové ženu charakterizuje lenost a pohodlí, pokud s arogancí prosazuje své potřeby.
—————————————————————————————————————–
Tero Abaffy (1992) vystudovala na VŠVU v r.2018 u doc. Vojtěcha Kolenčíka. V roce 2015 absolvovala studijní stáž na UMPRUM na katedře malby prof. Jiřího Černického. Známe ji zejména jako autorku Pičurdy – ženy se šmajlíkem namísto obličeje. Pičurda se zrodila z autorčina zaujetí ikonografií Panny Marie, kterou vnímala již jako neaktuální ideál ženskosti. Umělkyně chtěla vytvořit vlastní symbol, který by byl současný a obsahoval by kromě idealizace i ironickou rovinu. Pičurda je tak do značné míry feministickou kritikou nesplnitelných požadavků, které na sebe klademe s cílem dosáhnout chimérického ideálu. Autorka vystavovala na několika kolektivních výstavách, např. v Haze Gallery v Berlíně a na vlastních výstavách na Slovensku, např. v Bluegallery v Modre či Dot. Gallery v Bratislavě.

Beáta Kočner Bencová (1992) je slovenská umělkyně, žije a pracuje v Banské Bystrici. V letech 2012-2018 studovala na Akademii umění v Banské Bystrici na katedře grafiky a v magisterském studiu přešla na obor malby. Její malířská tvorba má ohraničený tematický záběr. Je reflexí ženy a jejího působení ve společnosti. Kriticky a s dávkou humoru pozoruje a klade otázky divákovi i sobě samé. Vystavuje od r.2019. Má za sebou kolektivní výstavy „Obraz“ či „Pomoc Ukrajině“. Samostatně vystavovala v r.2020 v Povážské Bystrici pod názvem „Za vším hledej ženu“. Další její autorská výstava „V zorném poli“ byla realizována v Topolčanech v r.2021/2022. Během let 2021 a 2022 byla finalistkou ceny Malba roku VUB.

Natália Okolicsányiová (1984) vystudovala malbu na Akademii umění v Banské Bystrici, kde skončila doktorské studium (2019) v Ateliéru kritické analýzy obrazu. Věnuje se také pedagogické činnosti, žije a pracuje střídavě v Trenčíně a Bratislavě. Její tvorba se vyznačuje expresivní figurací, vycházející z osobní zkušenosti a snahy o hledání podstaty věcí. Snaží se dostat do nitra osobnosti a využívá přitom figurální deformaci, která vyzdvihuje osobní nad obecné. Její neoexpresivní gesto je podloženo silným konceptuálním základem nových feministických teorií. Její ženské postavy jsou nejen autobiografické, ale i symbolické jako obrazy ženské identity, kterou potřebuje znázornit. Vystavovala dosud na Slovensku na autorských a kolektivních výstavách. v DOT Gallery, Temporary Parapet nebo Atelier XIII.

Margaréta Chrvala Petržalová (1993) skončila v r.2019 studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, prof. Ivan Csudai, žije a pracuje ve Smolenicích. Věnuje se primárně figurální malbě, kterou technikou vymývání často posouvá do abstraktních forem. Námětem jejích obrazů je vždy žena hrdinka, jež svádí s grácií každodenní boje. Autorka samostatně vystavovala v řadě galerií, např. v Ateliéru XIII (Bratislava), Galerii Jána Koniarka (Trnava), v DOT. Gallery of Contemporary Art (Praha). Účastnila se skupinových výstav v Schemnitz Gallery (Banská Štiavnica) nebo v Gloria ́s (New York) a veletrhů (Miart Milan, Artissima). V r.2019 se stala finalistkou soutěže VÚB Malba roku a v r.2022 ve Strabag Kunstforum.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tero Abaffy, Beáta Kočner Bencová, Natália Okolicsányiová, Margaréta Petržalová: Spasitelky sveta