Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tereza Zelenková: The Essential Solitude

Do 14.3.2019 bude v klubu H2 v podzemí UMPRUM / VŠUP, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zdarma přístupná zajímavá výstava Terezy Zelenkové: The Essential Solitude.

Tereza Zelenková pojala svou výstavu v H2 jako intervenci v prostoru, který slouží především jako místo setkávání studentů UMPRUM. Fotografie prezentované ve formě velkoformátových vinylů adjustovaných přímo na stěny se dočasně stávají součástí interiéru. Dalším prvkem instalace je také malá sbírka knih, které byly pro Zelenkovou při tvorbě fotografií inspiračním zdrojem a výstava tedy slouží zároveň jako malá knihovna.
Samotné fotografie jsou výběrem z autorského souboru The Essential Solitude (2018), ve kterém se Zelenková inspirovala převážně dekadentní literaturou 19. století, jež mnohdy odkazuje na bohatou, někdy až fantaskní představivost a niterný život jak hlavních postav děl, tak i jejich autorů, často společenských outsiderů. The Essential Solitude, nebo-li nezbytná samota, je pro Zelenkovou symbolickým předpokladem i výsledkem tohoto bohatého niterného života. Samota je také do určité míry nezbytná pro tvorbu a prožívání uměleckého díla, což platí u literatury dvojnásob.
Výrazným prvkem v tvorbě Zelenkové je mimo jiné i určitá bezčasovost a nezařaditelnost do konkrétního historického kontextu. To se odráží i v místě na fotografiích. Reálný dům ze 17. století nacházející se na okraji Londýnského finančního distriktu je životním dílem Dennise Severse, který dům v 60. letech minulého století koupil. Během svého života v něm žil a postupně jej přetvořil na časovou schránku reprezentující různá období z historie. Nejde však o muzeum, ale o živoucí organismus obývaný fiktivní rodinou, která však návštěvníkovi při prohlídce domu neustále uniká. Severs se nebránil jak fikci (umělecká citlivost pro něj byla důležitější než historická akurátnost), tak i postupnému rozkladu vzácných artefaktů: nesnažil se bojovat s časem, ale spíše jej podle potřeby deformovat a ohýbat. Místa a postavy zobrazené na fotografiích jsou tedy tak nějak vyjmuty z obyčejného běhu času a nepodílejí se nijak výrazně na produkci materiálních hodnot; naopak lze pozorovat, že jsou postiženy nezvratným rozkladem a svým způsobem se vymykají zažitým společenských normám. Dalo by se říci, že soubor The Essential Solitude je de facto věnován těm, kterým se daří či dařilo materializovat jinak neuchopitelný prostor představivosti a to i za cenu jistého excentrismu.
Ačkoliv Zelenková pracuje převážně s analogovou černo-bílou fotografií a často zobrazuje historické lokality, přístupem k fotografickému médiu se hlásí zejména k tzv. metamodernismu, jež představuje určitý návrat umění k romantické citlivosti, avšak zároveň je stavem neustále oscilujícím mezi ironií a upřímností, naivitou a věděním, či relativismem a pravdou.

Tereza Zelenková (narozena 1985 v České Republice) pracuje zejména s černobílou analogovou fotografií. Její umělecká praxe čerpá z mysticismu, který vnímá jak v rámci abstraktních úvah o smrti a posvátném, tak z hlediska dokumentace konkrétních míst spjatých s lokálními mytologiemi nebo mysteriózními historickými událostmi. Mezi její hlavní inspirační zdroje patří literatura a filozofie, ale také náhoda, intuice a asociace jako základní pracovní metody. Žije a pracuje v Praze a v Londýně.
Vystudovala fotografii na University of Westminster a v roce 2012 ukončila magisterské studium na Royal College of Art. Byla mezi finalisty ING Unseen Talent Award (2016) a mimo jiné je držitelkou ceny Jerwood Photoworks Award (2015) a ceny 1000 Words Magazine (2012). Její knihu Supreme Vice vydalo nakladatelství Mörel Books (2011), několik dalších knih pak vydala vlastním nákladem. V posledních letech samostatně vystavovala v Ravestijn Gallery v Amsterdamu (2018), Foam Museum v Amsterdamu (2018), a v NoD Galerii v Praze (2017). Její práce byly dále v Silver Eye Photography Center v Pittsburgu (2019), Whitechapel Gallery v Londýně (2017), Webber Represents Gallery v Londýně (2017), Copeland Gallery v Londýně (2017), Open Eye Gallery v Liverpoolu (2016), Belfast Exposed (2016) a Jerwood Space v Londýně (2015), Le Bal v Paříži (2015) a v Musée de l’Élysée v Lausanne (2015). Její díla se nachází ve sbírkách V&A Museum, Foam Museum, Musée de l’Élysée, Saatchi Gallery a Fotomuseum Winterthur.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tereza Zelenková: The Essential Solitude