Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tereza Strnad: Sladkokyselá omáčka

24. 9.-19. 10. / Café Jericho / Malba

Do 19.10.2019 bude v Café Jericho, Opatovická 26, Praha 1, přístupná zajímavá výstava velkoformátových obrazů Terezy Strnad: Sladkokyselá omáčka.

Tereza Strnad

narození                 :    Praha 1978
studium                  :   1999  –  2006    AVU – prof. J.Sopko

Autorka o sobě píše:

V roce 2017 jsem se vrátila po delší pauze k malování. Děti vyrostly dost, aby to bylo možné a já dorostla k přesvědčení, že v životě je potřeba dělat to, co člověku přináší největší radost. Po období „kuchyňského“ malování malých formátů (malíři chápou), jsem si v létě 2018 pronajala ateliér. Po letech znovu objevuji, jak velké dobrodružství malba v životě otevírá.

               Jsem intuitivní typ malíře, který o svých obrazech nemluví rád. Obraz má vlastní jazyk a já plně věřím jeho výrazovým schopnostem. Slova jakoby mu ubírala na intimitě a okrádala ho o jeho kouzlo a tajemství.

               Obrazy nestavím na iluzi perspektivy, reaility. Vnímám ho jako svobodný prostor, bez pravidel. Mé kompozice jsou stále lapidárnější, usilují o maximální jednoduchost, sdílím Teigeho obdiv ke kompozici japonské vlajky.  Portrétované objekty se sebevědomě, rozpínají přes formát plátna. Zobrazované náměty bývají ty nejvšednější věci, které nás denně obklopují. Nevyprávějí ani tak příběh sami o sobě jako příběh o člověku. Předimenzované, na svém novém místě, získávají novou roli.  Stavím  před diváka objekty ve své mlčenlivosti a stabilitě a přivádím ho ke srovnání s jeho vlastní křehkostí. Téma času se objevuje téměř na všech mých obrazech. Zároveň je v obrazech téměř všudypřítomný prvek nadsázky.

             Často objekty kumuluji, přitahují mě skrumáže věcí, sbírky, lidské hromadění.

Obraz vnímám jako prostor ke hledání harmonie. Setkání s krásou považuji za duchovní zážitek, 

             Ústředním tématem mých obrazů je barva, hledání barevnách harmonií. Soustředím se na průzkum možností malířského jazyka.

                             Obrazy jsou nositelé energie, ta není fotografiemi zprostředkovatelná.

http://www.terezastrnad.com/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tereza Strnad: Sladkokyselá omáčka