Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tereza Šimková / NE, Ať plave!

13. 4.-5. 5. / Galerie Prokopka / Malba

Do 5.5.2016 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná výstava obrazů a objektů Terezy Šimkové: NE, Ať plave!

Tereza Šimková (* 1989) je absolventkou UJEP v Ústí nad Labem, ateliéru performance a VŠUP v Praze, ateliéru sochařství. Během studia absolvovala stáž na University of Derby v Anglii a VŠVU v Bratislavě.

Její tvorba je intermediální, věnuje se malbě, soše, instalacím i jejich kombinováním. Náměty děl vychází z osobních prožitků. Mnohdy se obrací zpět do minulosti ke svým živým snům, do vzpomínek nebo k zemřelým.

Výstava „NE, Ať plave!“ prezentuje instalaci tvořenou z kreseb a maleb zátiší. Autorka se inspuje Žabím mužem Jindřicha Štyrského. Z pozorování a focení výloh a zákoutí vyšla série obrazů, které ponechává ve své skicovitosti a dál s nimi pracuje už jako s prvky instalace. Tereza Šimková nás tak vyzývá k vizuálnímu vnímání věcí v jejich přirozenosti, materiálnosti a vzájemných vztazích.

Autorka kromě výstav v galeriích realizuje své instalace i ve veřejných prostorech, například v rámci ostravského projektu Nemísta a prázdné prostory. Výstava je prodejní, pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte kurátorku výstavy.

Kurátorka: Barbora Kamínková

Výstavní plán galerie Prokopka je zaměřený na mladou a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tereza Šimková / NE, Ať plave!