Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tereza Melková: Memory Palace

Do 22.12.2017 bude v Norma architekti / Norma space, Podskalská 31, Praha 2, přístupná zajímavá výstava Terezy Melkové: Memory Palace.

Srdečně vás zveme na výstavu Memory Palace Terezy Melkové zahajující a provázející podzimní sérii Mapping.

Tereza Melková zakládá svou tvorbu na manipulaci digitálních a analogových obrazů. Překračuje hranici mentálního mapování míst, volně se odkazuje k pokročilé prostorové analýze a přetváří ji do vlastních vizuálních podob. Aktuální série nazvaná Memory Palace (Palác paměti či vzpomínek) nás skrze abstraktní koláže a tisky provádí městskou krajinou Bukureště.


Tereza Melková absolvovala atelier architektury II na UMPRUM, dlouhodobě se věnuje volné tvorbě a teorii umění (semestrání stáže v atelierech sochařství, UMPRUM a Visual & Critical Studies, School of Visual Arts, New York). Po diplomu se silně urbánní tematikou byla vybrána pro pobyt na umělecké residenci v Českém centru v Bukurešti, kde vznikla většina vystavených prací. V současnosti žije a pracuje v Berlíně.

série MAPPING
Čtyři přístupy k mapám, jejich možnostem a významu. Mapování města a jeho historie, měst pod tlakem globálních migračních změn, vyloučené lokality, neznámých vrstev ve známém regionu.
Mapa je jedním z elementárních nástrojů architekta. Může být podkladem, výsledkem,nebo se ústředním stává samotný proces vzniku. Vždy má svého tvůrce, svou metodu a cíl; je filtrovaným výsekem reality, výpovědí o postoji a zájmu. V mapách se spojují klady i omezení přenosu vnímání skutečného světa do předatelných podob. Subjektivní prostředí vzniku se střetává s představou mapy jako objektivně zaznamenaného faktu. Mapujeme to, co je, nebo mapováním realitu teprve vytváříme?

#2 _ Nishat Awan: Diasporic Agencies, Mapping the City Otherwise / přednáška: 27/11/17
https://www.facebook.com/events/862167083956782/
#3 _ Kateřina Šedá: BRNOX / přednáška: 28/11/17
https://www.facebook.com/events/186439235253081/
#4 _ Jürgen Rendl: Suburbandrifter / Stadlnova / přednáška: 12/12/17
https://www.facebook.com/events/145610192836693/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tereza Melková: Memory Palace