Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tereza Holá & Hynek Skoták: Horny/born

Do 5.5.2017 bude v Galerii u Prstenu, Jilská 14, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Terezy Holé & Hynka Skotáka: Horny/born.

Výstava všestranných autorů Terezy Holé a Hynka Skotáka zabývajících se převážně sochou, objektem a kresbou v Galerii U Prstenu /GUP/.

Výstava objektů, soch a prostorových kreseb pod kurátorským dohledem Jany Písaříkové.

Falické trofeje na stěnách, lůno plné akátových trnů, prsa v průchodu nebo velkoformátové realistické kresby zobrazující koitus i porod. To nabízí výstava sochařů Terezy Holé a Hynka Skotáka v Galerii U Prstenu v Praze. Přesto nejde o samoúčelné šokující výjevy, autoři je zpracovali s citem pro materiál a smyslem pro nadsázku i poesii. Společným tématem je frustrace a vzdor únavě ze života.

„Práce Terezy Holé v sobě nabízí zajímavou ambivalenci. Obhajují mateřství jako přirozenou součást života a zároveň odhalují jeho temnou stránku. Ne vždy jsme schopni si přiznat, že je zdrojem zranění, psychického vyčerpání a opakovaného obětování se s výsledkem hrozící ztráty sama sebe,“ říká kurátorka výstavy Jana Písaříková.

Tereza Holá historické prostory Galerie U Prstenu využila k vybudování existenciální instalace s až mystickou atmosférou, Hynek Skoták jim dává co proto. Ať už polystyrenovou stěnou, kterou „zateplil“ starobylý prostor, polyuretanovými trofejemi nebo betonovými prsy, které nahmátnete v šeru místo zábradlí. „Stavební materiály a potřeby se pro něj staly základní matérií k tvorbě konceptuálně laděných děl. Odlitky různých typů trubek, rour a dalších stavebních zbytků tak zkomponoval do přehlídky trofejí, která v místnosti s krbem budí dojem kuriózní zámecké síně,“ popisuje Jana Písaříková.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tereza Holá & Hynek Skoták: Horny/born