Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tereza Erbenová: Icosahedron: “ To reclaim a tract of land from the spread of industrialization“

Nejméně do 31.8.2015 (ale spíš navždy) bude ve Vršovické zahradě, Francouzská 84, Praha 10 (zast. tram. Krymská), přístupná postupně rostoucí a kvetoucí objekt – instalace Terezy Erbenové: Icosahedron: “ To reclaim a tract of land from the spread of industrialization“.

Tereza Erbenová právě zakončuje studia v Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové na VŠUP/UMPRUM. Vystavené dílo je její diplomovou prací.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tereza Erbenová: Icosahedron: “ To reclaim a tract of land from the spread of industrialization“