Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Telepatie nebo Esperanto a Když se zdroje odmlčí

Do 10.5.2015 budou v galerii Futura, Holečkova 49, Praha 5, přístupné 2 zajímavé výstavy: Telepatie nebo esperanto ? aneb Jakým jazykem vlastně umělci mluví? a Když se zdroje odmlčí.

TELEPATIE NEBO ESPERANTO ?

Jakým jazykem vlastně umělci mluví?

Autoři:
Aleš Čermák (CZ), Barbora Kleinhamplová (CZ), Deanna Havas (USA), Irina Lotarevich (USA), Martin Kohout (CZ/D), Micah Hesse (USA), Peter Friel (USA), Puppies Puppies (USA), PWR Studio (Rasmus Svensson & Hanna Nilsson) (D/SWE), Richard Nikl (CZ/A), Sara Magenheimer (USA), Vojtěch Fröhlich (CZ)

Výstavu připravil Jan Brož a doprovodný text napsal Jan Zálešák.

Grafický design a instalace: Parallel Practice (Michal Landa & Jan Brož)

Produkce: Team Futura

KDYŽ SE ZDROJE ODMLČÍ

vystavující umělci: Lawrence Abu Hamdan, Zbyněk Baladrán, Danilo Correale  / Adelita Husni-Bey, GCC, Goldin+Senneby, Uriel Orlow, Vladislav Shapovalov, Mikhail Tolmachev

Kurátor: Silvia Franceschini a Valerio Borgonuovo

výstavu podpořil Swiss Art Council Pro Helvetia, Instituto Italiano di Cultura

Výstava vychází z pojetí politické reality jako spletitého systému aktérů a mocí, kde se informace, událostí a příběhy protínají a fungují způsobem, který uniká našemu porozumění. Tento obraz komplexnosti může jednoduše charakterizovat každodenní pocit jednotlivce exponovaného realitě zpravodajství. Letmé záblesky svědčící o existenci skrytých finančních struktur, únik informací o globálním dohledu nebo prosakování geopolitického soupeření v pozadí všechny jen posilují dojem přítomnosti neproniknutelných, ale racionálně rozvinutých strategií, skrytých před veřejností a obecným povědomím. Výstava Sources Go Dark[1] se zajímá o strategie, které stojí za mechanismy tajemství a skrývání se, transparentnosti a pravdy, digitálních obrazů a kulturní produkce. Vychází však z postojů a postupů využívaných v produkci současného umění.

Pojem strategie pochází původně z jazyka z vojenské teorie. Zde označoval vyspělý program vyvinutý pro dosažení určitých cílů za nejistých podmínek. Dnes je však možno jej aplikovat na různé obory sociální činností, včetně (a to nejen) umělecké praxe. Výstava si tak klade otázku: jakým způsobem vůbec můžeme používat poznávací schopnosti tváří v tvář nejistotě současného života?

Vystavená díla pojímají strategii jako objekt svého výzkum a jako metodologický a pracovní nástroj zároveň. Vizuální kultura a její role v masové komunikaci je analyzována prostřednictvím materiálu z devadesátých let, doby první dekády sloučení globálních systémů trhu, války a šíření a cirkulace digitálních obrazů. Chronologický rámec výstavy se však rozšiřuje až do současnosti se zdůrazněním rituálů a mechanismů moci existujících na hranici veřejného a soukromého prostoru Západního a Středo-východního světa. Současné konvence o tom, co je svědectví určité události, jaké jsou vizuální a audio režimy toho, co je pojímáno jako pravda a jaký je její vztah k disciplinující a vojenské technologii, jsou zde prozkoumávány s až forenzním přístupem. Pozice umělce jako stratéga v uměleckém světě je reflektována přes politiku autorství, která je založena na delegování zodpovědnosti na samotný předmět vyšetřování – situaci, kdy pozice aktivního producenta zůstává prázdná.

Výstava se také pokouší uvolnit prostor pro příběhy doposud vyloučené z historické paměti a představit subjektivní vize možného sociálního a ekologického kolapsu. Spojením slepých skvrn historie jako vědy a dystopických očekávání zániku se pokouší redefinovat klíčový koncept strategie jako pochopitelného vzorce v proudu rozhodnutí, které utvářejí budoucnost a zároveň se snaží rozšířit kritické povědomí prezentací alternativních pohledů na současnou realitu.

––––––––––
[1] Název výstavy pochází z rozhovoru s Edwardem Snowdenem, bývalým systémovým administrátorem amrické agentury NSA, (od roku 2013 v dočasném ruském azylu) ve kterém se pokouší vysvětlit perspektivu tajných služeb na svět jako systém pochopitelný skrze dynamiku zdrojů informací.

www.futuraproject.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Telepatie nebo Esperanto a Když se zdroje odmlčí