Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tea & Michal Rapant – Já chci domů! Stejně si tu se mnou nikdo nechce hrát!

3. 11.-3. 12. / The Chemistry Gallery / Malba

Do 3. 12. 2022 bude v The Chemistry gallery, Ovenecká 17, Praha 7 (hned u Letenského náměstí), přístupná velmi zajímavá výstava Tea & Michal Rapant – Já chci domů! Stejně si tu se mnou nikdo nechce hrát!.

Text Šárky Belšíkové k výstavě:

Výstava sochařky Tey a malíře Michala Rapanta prezentuje nejen shledání dvou přátel, ale také dvou výrazných a smělých tvůrců. Expresivní a emocionálně nabité malby se tu setkávají se sérií experimentálně pojatých soch. Obě tato média přitom slouží k vyjádření osobních prožitků autorů, kteří v nich zpřítomňují a ukládají vlastní zkušenost, vzpomínky a pocity.
 
Obdobně jako Tea i Michal Rapant se ve svých malbách vyrovnává s negativními momenty vlastního dětství. Houpací koníky tak ve výstavě doplňují Rapantovy obrazy morbidně trýzněných plyšových medvědů. V kontrastu k těmto tíživým námětům stojí plátna dovádějících dětí ztvárněná Rapantovým charakteristickým expresivním rukopisem, který samotné téma hry a pohybu podtrhuje. Autor zachycuje děti nejen radostné, ale také vzteklé, smutné, šklebící se, v celé škále jejich nálad, jež děti umí dát bezprostředně a upřímně najevo a které dospělý člověk často skrývá a potlačuje. V obrazech i sochách se tak propojuje námětová i formální bezprostřednost a otevřenost.
 
Tea (*1993) je absolventkou sochařského ateliéru Michaela Gabriela na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně z roku 2019. Michal Rapant (*1986) prošel ateliérem Vasila Artamonova na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Vladimíra Skrepla z roku 2018.
 
text: Šárka Belšíková
The Chemistry Gallery
www.thechemistry.art


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tea & Michal Rapant – Já chci domů! Stejně si tu se mnou nikdo nechce hrát!