Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Sylbee Kim: The Red Liquid and Narcissus

8. 9.-7. 10. / Nevan contempo / Instalace

Do 7.10.2017 bude v Galerii Nevan Contempo, U rajské zahrady 14, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava Sylbee Kim: The Red Liquid and Narcissus.

The Red Liquid and Narcissus (Tekutina červená a Narcis) splétá imaginární vazbu mezi plutokracii a narcismem. Výstava ztvárňuje různé paralely: v prostoru – tím, že zrcadlí a rámcuje fyzické objekty; v čase – tím, jak se ohlíží za historickými událostmi, které tvoří naší přítomnost; a tělesně – svým zkoumáním masa a kosti, které vytváří náš politický svět.

Výstava je podpořena grantem Magistrátu hl. m. Prahy a Státního fondu kulrury MKČR.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Sylbee Kim: The Red Liquid and Narcissus