Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Svetlana Fialová ve Vitra Collector’s Lounge by DSC Gallery

23. 8.-22. 9. / DSC Gallery / Malba

Do 22.9.2018 bude v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, v prostoru Vitra Collector´s Lounge v podzemí vzadu, na doptání přístupná zajímavá výstava Svetlany Fialové. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Svetlana Fialová (*1985) sa narodila a žije v Košiciach. Študovala na Akademii výtvarných umění v Ateliéri malířství II u Vladimíra Skrepla a v roku 2015 ukončila doktorandské štúdium u školiteľa Daniela Fischera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rámci doktorandského štúdia absolvovala ročnú ERASMUS stáž v Red Gallery v Londýne. Je laureátkou Jerwood Drawing Prize 2013, finalistkou Ceny kritiky za mladou malbu, VÚB maľby, Essl Art Award a Ceny Nadácie Novum. Sólovo vystavovala v Paríži, Viedni, Prahe, Bratislave. Zúčastnila sa rezidenčných pobytov v San Franciscu, Goteborgu, Northamptone, Maribore, a v decembri absolvuje dvojmesačný pobyt v Youkobo Art Space v Tokiu spojený so samostatnou výstavou.

Vo svojej tvorbe pracuje multimediálne, ale najčastejšie s kresbou a linorytom. Vychádza hlavne z osobnej skúsenosti a zážitkov, v poslednom období vstupujú do kresieb ako motívy otázky nezávislosti, autonómie, bojov o moc a vplyv v rôznych komunitách a sociálnych skupinách. Fialovú zaujímajú najmä špecifické ‘hraničné’ situácie, kde sa napätie a účelové správanie stretávajú s túžbou po spojení a spolupráci. Odraz tejto dynamiky sleduje aj v súčasnej pop kultúre. Pop kultúrne vstupy často ironizuje, ale im aj priznáva ich kvalitu a nezriedkavú údernosť vo forme príťažlivej skratky. Témy reflektuje a mixuje do podoby komplikovaných kompozícií, kde strategicky narúša pravidlá perspektívy, kompozície, farebnosti; deformuje figúry a línie.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Svetlana Fialová ve Vitra Collector’s Lounge by DSC Gallery