Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Svatopluk Král – hra (s) technikou

Do 1.10.2017 bude ve 3.patře Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7, přístupná zajímavá výstava Svatopluk Král – hra (s) technikou.

Výstava, která bude umístěna v Malé galerii expozice Architektury, stavitelství a designu, návštěvníkům představí pozoruhodnou tvorbu jedné z nejvýraznějších osobností českého průmyslového designu. Svatopluk Král, průkopník moderního designu obráběcích strojů, svébytný a mezinárodně uznávaný výtvarník a autor kinetických hraček pro zdravé i  hendikepované děti, loni oslavil devadesáté narozeniny.

Národní technické muzeum po delší době připravilo výstavu věnovanou českému průmyslovému designu, která návštěvníkům představí pozoruhodnou tvorbu Svatopluka Krále, jedné z nejvýraznějších osobností tohoto oboru, průkopníka moderního designu obráběcích strojů, svébytného a mezinárodně uznávaného výtvarníka a autora kinetických hraček pro zdravé i hendikepované děti.
Autor výstavy Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu NTM, uvedl: „Výstava Svatopluk Král – hra (s) technikou v Malé galerii expozice Architektury, stavitelství a designu je první retrospektivní prezentací Královy tvorby a důležitých životních momentů. V jediném výstavním prostoru představí oba ‚tvůrčí světy‘ tohoto pozoruhodného autora, jeho práci jako designéra obráběcích strojů i tvorbu kinetických objektů.“
Svatopluk Král (nar. 1926) patří v mezinárodním měřítku k průkopníkům racionálního designérského řešení technických výrobků, formálně se projevujícího hranatými tvary. Od čtyřicátých do počátku devadesátých let minulého století pracoval jako konstruktér a designér obráběcích strojů. Jako zaměstnanec Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění (VÚOSO) v Praze-Libni se stal garantem tvarového řešení výrobků všech závodů Továren na obráběcí stroje. Pod jeho vedením dostaly u nás vyráběné stroje jednotný design barev, ovladačů a znaků. Nový design umožnil také nová dispoziční řešení obráběcích strojů a další strojírenské techniky. Dvacet pět let Svatopluk Král vedl při VÚOSO specializovaný designérský ateliér a se svými spolupracovníky přispěl k dalšímu rozvoji designu v těžkém strojírenství, ať už jde o problematiku tvarového a ergonomického pojetí strojů bez manuální obsluhy, designu výrobních systémů, linek a hal nebo „humanizace“ pracovního prostředí.
Paralelně se Svatopluk Král zabýval malbou včetně experimentálních technik a od sedmdesátých let věnoval většinu svého volného času tvorbě pozoruhodných kinetických objektů a hraček. Kinetické hračky a zvukové objekty Svatopluka Krále obdivovaly děti i dospělí na výstavách u nás i v zahraničí, ale hračky především těšily a vzdělávaly hendikepované děti. Některé z kinetických hraček si návštěvníci mohou ve výstavě vyzkoušet.
Svatopluk Král získal od šedesátých do osmdesátých let zhruba třicet ocenění. Je původcem nebo spolupůvodcem téměř třiceti patentů. V roce 2016 převzal čestné občanství Prahy 8. I ve svých devadesáti letech se stále věnuje kresbě a literárně-výtvarné tvorbě.

Ve sbírce průmyslového designu Národního technického muzea se nachází doklady historie československého průmyslového designu, které Svatopluk Král muzeu daroval, stejně jako mnoho jeho hraček. Nová výstava představí návštěvníkům celé jeho dílo. V letošním roce bude také ve spolupráci NTM a vydavatelství Mladá fronta vydána první monografie této osobnosti (autoři Jiří Hulák a Johanna Pauly).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Svatopluk Král – hra (s) technikou