Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Svatopluk Klimeš: „Oheň, popel, otisky“

13. 12.-15. 1. / Nová síň / Malba

Do 15. 1. 2023 je v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Svatopluka Klimeše: „Oheň, popel, otisky“.

Otevřeno denně mimo pondělí 11 -18 hodin
Galerie bude zavřena 1.1.
31.12. bude otevřeno do 15.00 h

Text kurátorky Anny Strnadové:

Výstava prací Svatopluka Klimeše představí v úzkém výběru jeho tvorbu posledních čtyř let. Médiem, se kterým Klimeš pracuje již od 60. let, je oheň. Skrze malbu popelem a otisky plamenů modeluje na plátnech tvary a linie, destruuje materiály a řídí živel tak, aby ho podrobil svému vlastnímu vnímání světa a jeho pomíjivosti. Některé tematické cykly zpracovává dlouhodobě, jiné obrazy zůstávají solitérními experimenty. Výstava vrcholí ve třech velkoformátových plátnech z posledních dvou let, jež jsou reakcí na díla Leoše Janáčka, Igora Stravinského a Dmitrije Šostakoviče, a která otevírají novou, expresívnější cestu v jeho tvorbě.

Anna Strnadlová, kurátorkaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Svatopluk Klimeš: „Oheň, popel, otisky“