Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Super Special Natural – výstavy Ateliéru supermédií (UMPRUM)

Do 31.5.2015 bude v podzemí Domu u zlatého prstenu GHMP. Týnská 6, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Super Special Natural, Ateliéru supermédií (UMPRUM). Otevřeno Út–Ne 10–18.

Vystavující studenti:
Klára Boudová, Max Dvořák, Jan Hladil, Aleš Hvízdal, Jakub Jansa, Eva Jašková, Ondřej Klos, Adéla Korbičková, Markéta Kosinová, Tomoko Kumagai, Tereza Ledvinová, Kristýna Lutzová, Jan Martinec, Andrea Mikyskova, Michaela Munzarová, Olbram Pavlíček, Denisa Richterová, Anna Valešová, Clémence Vignalou, Eliška Vojtková, Edward Andrew Whitaker

Texty: Markéta Jonášová, Tina Poliačková

Pedagogové ateliéru: David Kořínek, Milan Mikuláštík

Ateliér supermédií založili v roce 2008 na pražské UMPRUM dva umělci a přátelé, Federico Díaz jako jeho vedoucí pedagog a David Kořínek jako odborný asistent. Tato dvojice se seznámila na přelomu milenia, během E-Fora (paralela k Foru 2000), jehož spoluorganizátorem byl Federico, který se snažil rozšířit konference z prostor Pražského hradu směrem ven pomocí videokonferencí.

Jejich spojení jako pedagogů vzniklo tedy velmi přirozeně na základě podobného uvažování, například o propojení virtuálního a analogového světa, střetů civilizace a přírody, živého a umělého, nebo zájmem o prostory jako
o průtoky informací za využití prostředků nejnovějších technologií. Spolupracovali také ve skupině E AREA, kterou v roce 1994 založil Federico a pod hlavičkou vizuální aktivismus sdružovala lidi z různých oborů.

Název Ateliéru supermédií vznikl v kritické reakci na všudypřítomně používané termíny nová, multi či digitální média v uměleckém prostředí. Supermédia se svojí předponou „super“ (s výkladem „nad”) tedy levitují nad ostatními médii. David Kořínek popisuje koncept ateliéru tak, že má zastřešovat umělecká díla, která nějakým způsobem pracují s elektronickými médii a tematizují setkání či střet dvou světů: fyzického z atomů a virtuálního.

Studenti tohoto ateliéru pracují na pomezí mnoha médií. Většinou se jedná o práce s videem, performancí či prostorovou tvorbou.

V současné době si Federico vyměnil pozici vedoucího pedagoga s Davidem, a to proto, aby se mohl věnovat své vlastní tvorbě, střídavě v New Yorku a v Praze. Novým asistem ateliéru je umělec a kurátor Milan Mikuláštík, člen umělecké skupiny Guma Guar, „konkureční” skupině Rafani, jejímž členem je David.

Monika DoležalováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Super Special Natural – výstavy Ateliéru supermédií (UMPRUM)