Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž STANO FILKO 70/80. Legenda československého konceptu v Galerii Pro arte.

8. 11.-15. 12. / Galerie Pro Arte / Instalace

Do 15.12.2017 bude v galerii Pro arte ve Vratislavském paláci, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana, přístupná zajímavá a hustá výstava obrazů STANO FILKO 70/80. Pozor, výstava je přístupná jen ve všední dny 14 – 17  a dále pro vážné zájemce z řad sběratelů po předchozím objednání.

Pražská Galerie Pro arte vystavuje soubor děl Stana Filka z jeho amerického období. Kompozice z přelomu 70. a 80. let představují ojedinělou reakci československého umělce na gestickou malbu tehdy rezonující světovou scénou, například v dílech Basquiata nebo Georga Baselitze. Autorem výtvarného pojetí výstavy a sochařské intervence je vizuální umělec Rudolf Samohejl.

Stano Filko (1937 Veľká Hradná – 2015 Bratislava) byl klíčovou osobností československého umění druhé poloviny 20. století a především zahraniční kritikou vnímán jako výrazný exponent světové neoavantgardy. Od 60. let se Filko postupně stal uznávanou autoritou a svými invenčními autorskými i spoluautorskými projekty zaujal širokou veřejnost. Kosmologicky zaměřené manifesty a prostorové instalace jako Happsoc nebo Bílý prostor představují svérázný a respektovaný příspěvek světovému umění. Významným mezníkem v jeho životě i tvorbě byla emigrace do SRN v roce 1981. Rok poté na sebe upozornil na přehlídce Dokumenta 7 v Kasselu. Zde byl osloven několika galeristy, jejichž nabídky nepřijal a koncem roku odešel do New Yorku.

Vystavovaná díla pocházejí z přelomu 70. a 80. let a jsou získána z majetku americké galeristky, která umělci v emigraci pomáhala. Tvorba z tohoto období není v českém prostředí dosud příliš známá. Filkův návrat k malbě v době, kdy se věnoval především konceptu, je do velké míry reakcí na gestickou malbu, která se v zahraničním prostředí ve stejné době objevuje například v tvorbě J.-M. Basquiata, Georga Baselitze nebo Anselma Kiefera. Filkův soubor děl je charakteristický subverzivní prací s vlastní identitou a melancholickou retrospekcí umělce. Významnou roli hraje přirozený stesk emigranta po domově a rodině, který našel vyjádření v barevné škále nebo volbě témat.

Projekt Stano Filko 70/80 byl vytvořen ve spolupráci s předním umělcem mladší generace Rudolfem Samohejlem, který na Filkova díla reaguje formou site specific instalace. Samohejl se dlouhodobě věnuje vytváření tzv. sochařských situací, které jsou postaveny na prostorových vztazích mezi dílem a divákem. Tyto vztahy jsou testovány formou hry, přičemž od diváka je vyžadována fyzická, ale i mentální interakce. Pro výstavu v Galerii Pro arte se inspiroval dobovými záznamy Filkova amerického ateliéru, ať už se jednalo o původní adjustaci nebo charakteristický způsob prezentace jeho děl, volně zavěšených – levitujících – v prostoru. Jejich jemný, ale neustávající, pohyb evokuje prvek náhody, kterou lze vnímat také jako součást hry. Samohejlova instalace, jejíž součástí je i šachová sochařská intervence, mu umožňuje rozvíjet Filkovy kosmologické přístupy a doplnit je svou vlastní interpretací.

Rudolf Samohejl (*1987) je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Ateliéru Sochařství, pod vedením Dominika Langa a Edith Jeřábkové. V roce 2015 se stal laureátem Jan Naaijkens Prize a v roce 2013 finalistou ESSL Art Award CEE.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž STANO FILKO 70/80. Legenda československého konceptu v Galerii Pro arte.