Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Stanislav Pokorný: Pražské fragmenty

Do 24.3.2019 bude v Nikon photo gallery, Újezd 19, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Stanislava Pokorného: Pražské fragmenty.

Žel se jedná o poslední výstavu v Nikon Photo Gallery, galerie se bude zavírat.

Stanislav Pokorný

Pohybuje se na poli profesionální fotografie více než 35 let.

Právnické fakulta UK Praha
Institut tvůrčí fotografie Slezské university v Opavě
Člen Unie výtvarných umělců
Člen Asociace profesionálních fotografů České republiky
Člen Federation of European Professional Photographers FEP
2004-2017 – President Asociace profesionálních fotografů ČR a předseda Správní rady APF ČR

Ve své práci se zaměřuje hlavně na architekturu, portrét, krajinu, reportáž, panoramatickou fotografii, reklamu a volnou tvorbu.

Uspořádal více než 40 samostatných výstav v tuzemsku a zahraničí a zúčastnil se řady výstav společných s dalšími autory.

V poslední době prezentuje více městké krajiny a pražských detailů.
Tato výstava je spíš jakousi výstavou z nostalgie. Výstavou na rozloučenou s Nikon Photo Gallery, kde autor působil deset let jako kurátor a je v galerii výstavou poslední. Zahrnuje převážně fotografie požízené za období autorova kurátorského působení. Nejsou na ní fotografie východů a západů slunce nad známými pražskými motivy, ale jsou tu fotografie pořízené během dopoledne a brzkého odpoledne, kdy si autor za těch deset let kurátorského působení odskočil z galerie v mezidobí, kdy čekal na schůzky s jinými autory, a šel se chvíli toulat Kampou, Malou Stranou nebo Petřínem.

Publikace:
Večery s fotografem, IDIF
Magazín fotografie
DIGI FOTO
FOTO VIDEO
Pán Bůh zaplať, Nakladatelství Dokořán
12 Star Gallery–Czech Centre, London

Zastoupen ve sbírkách Národního muzea fotografie Jindřichův Hradec a soukromých sbírkách
Spolupráce s agenturami a investory: VISUAL ART, UTAX, 2v image+media, ORCOFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Stanislav Pokorný: Pražské fragmenty