Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Stanislav Pokorný: Fotografie

5. 2.-29. 2. / Galerie 9 / Fotografie

Do 29. 2. 2024 je v galerii 9, v přízemí Vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 (metro Vysočanská), přístupná velmi zajímavá výstava Stanislava Pokorného: Fotografie. Vstup volný, otevřeno pondělí až čtvrtek 10:00 – 19:00.

Fotografie provází Stanislav Pokorného vlastně celý život. Fotografuje asi od sedmi let, kdy dostal od otce svůj první fotoaparát. Byl jím bakelitový Pionýr 6×6. V roce 1982 byl přijat do tehdejšího Fondu Výtvarných umění a Svazu výtvarných umělců a stal se jedním z asi 600 fotografů tehdejšího Československa, kteří se mohli fotografií živit. Na poli profesionální fotografie působí více než čtyřicet let. V letech 2009-2019 působil jako kurátor prestižní Nikon Photo Gallery v Praze. Dlouhá léta (1983-2000) byl asistentem ve společném ateliéru Freda Kramera – tenkrát jednoho z nejlepších módních fotografů – a Prof. Mgr. Miroslava Vojtěchovského – špičky reklamní fotografie a uznávaného fotografa skla. Od nich získal to nejlepší co mohl, profesionální přístup k fotografii, úctu k řemeslu, preciznost a odpovědnost za výsledek vlastní práce s vědomím, že odevzdává dílo na nejvyšší profesionální a umělecké úrovni. Nebylo proto náhodou, že se mu fotografie skla stala osudnou a po celý život se jí živil.

Je členem Unie výtvarných umělců, Federation of European Professional Photographers FEP a Asociace profesionálních fotografů České republiky, ve které rovněž v letech 2004-2017 působil jako president a předseda správní rady. Je autorem několika publikací (Večery s fotografem, Pán Bůh zaplať, 12 Star Gallery – Czech Centre, London a další) a článků v odborných fotografických magazínech. Tvorba Stanislava Pokorného je zastoupena ve sbírkách Národního muzea fotografie Jindřichův Hradec a soukromých sbírkách. Ve své práci se zaměřuje hlavně na architekturu, portrét, krajinu, panoramatickou fotografii, reklamu a volnou tvorbu.

Stanislav Pokorný, narozen 1952

Vystudoval Právnickou fakultu UK Praha a Institut tvůrčí fotografie Slezské university v Opavě

www.stanpokorny.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Stanislav Pokorný: Fotografie