Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Stanislav Judl: Napjaté vztahy

11. 1.-30. 1. / Nová síň / Malba

Do 30. 1. 2022 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Stanislava Judla: Napjaté vztahy.

Úvodní text kurátorky Marie Klimešové k výstavě:

Výstava Stanislava Judla (1951–1989) je zaměřena na krátké období let 1980–1982.  Ovzduší vrcholící normalizace na umělce dopadalo s velkou silou a nacházelo výraz ve vyhrocených tématech. Napjaté vztahy, které se objevují v podstatě na všech tehdejších Judlových obrazech, to dosvědčují. V roce 1980 vystoupil na soukromé výstavě nejmladších absolventů pražské Akademie výtvarných umění, a jednoznačně se tak přihlásil k těm autorům, kteří se svojí tvorbou vymezovali vůči bezbarvé prorežimní výtvarné produkci. Jeho obrazy z počátku osmdesátých let charakterizuje agresivní červeň, motivy zraňování, spoutávání, vyzývavost a grotesknost námětů, ve kterých se mísí krutost s černým humorem. Vzrůstá i autorova potřeba experimentování s technologiemi a materiály, destruuje obvyklé malířské postupy nekonvenčními zásahy a proměňuje obrazy v specifická díla na pomezí asambláže nebo objektu. Prostor Nové síně dává příležitosti představit tuto etapu Judlovy tvorby ve větším rozsahu a ukázat také na paralelně vznikající bravurní kresby, které až dosud zůstávaly takřka bez výjimky neznámé.

Marie Klimešová, kurátorka výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Stanislav Judl: Napjaté vztahy