Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Stanislav Diviš: Prázdný prostor / Barevná geometrie

7. 12.-28. 1. / Galerie 1.patro / Malba

Do 28.1.2018 bude v Galerii 1.patro, Myslíkova 9, Praha 1, přístupná krásná výstava obrazů Stanislava Diviše: Prázdný prostor / Barevná geometrie.

Úvodní text Richarda Adama k výstavě:

Se Stanislavem Divišem jsem se poprvé setkal tak trochu nechtěně. Petr Písařík mě pozval na svoji výstavu a já jsem na té výstavě před Divišem utekl. Přišel jsem asi hodinu před vernisáží, a když mně Pisi chtěl představit jakémusi pánovi, který si prohlížel vystavené obrazy, nenapadlo mě nic jiného než prásknout do bot. Nevím proč. Takové věci se zkrátka někdy stávají… Když jsem potom, na jaře roku 2005 našel konečně odvahu a Divišovi zavolal, modlil jsem se, aby nepráskl telefonem. Ale Stanislav má „uprchlíky“ zřejmě rád. Tedy uprchlíky před sebou. Dovezl mě z Kolínského nádraží do osady Vidice kde bydlí a tvoří, a já jsem nakonec od něj koupil, samozřejmě postupně 34 skvělých obrazů. Vlastně jakýsi průřez celým jeho dílem.
Když se mluví o Stanislavu Divišovi, napadnou každého především Spartakiády. Nevím proč tomu tak je. Stanislav vytvořil za více jak 30 let neuvěřitelný celek obrazů, ve kterém hrají spartakiády sice významnou roli /stále se k nim vrací/, ale nejsou zdaleka jediné. Katedrály, Vznik a vývoj cyklóny, Subtraktivní tvoření barev… Celé cykly obrazů vznikají, někdy s odkazem na vědecké ilustrace a záznamy, někdy prostě jen Pohledy na Prahu. V každém případě, při jejich námětech a tématech je zdvojení a ztrojení a třeba zdesetinásobení variant naprosto logické, a vlastně taky nutné. Možností zachycení tématu se prostě nabízí celá přehršel.
Mimochodem, víte, jak Stanislav získal podklady právě ke Spartakiádám?
Byl říjen roku 1989 a Diviš zaklepal na Strahovském stadiónu. Chystala se Spartakiáda roku 1990 a Stanislav se dostal „ke starému Sokolovi“ /jeho slova/. Ten Sokol měl všechny skladby pod palcem, a že to byl bývalý Sokol, o tom svědčilo jeho zaujetí a nadšení. Vy chcete malovat Spartakiádu?, rozzářil se doširoka a před Divišem se navršila kupa sešitů s rozkreslenými skladbami. Pro každé cvičení jeden sešit, vysvětloval Sokol, ale vrátit, jasný? Diviš si odnesl celou slavnou Spartakiádu v ruksaku a netušil, že už žádná spartakiáda nebude. Dějiny se někdy ke spartakiádám zachovají divně…
Stanislavovo dílo mám velmi rád. Dokonce si troufnu říct, že Diviš patří k mým nejoblíbenějším malířům! Počínaje velkými papíry z let 1984, 1985 a konče třeba současnými obrazy. Oceňuji jeho neustálý vývoj, hledání nových přístupů a témat, které ve své tvorbě zachycuje. Koneckonců, podívejte se na výstavu. Není to zase zcela nový pohled?

Richard Adam

…………..

Stanislav Diviš
1953 | narozen v Kutné Hoře
1982 | studium AVU v Praze (nedokončeno)
1994–1996 | pedagogická činnost odborný asistent na AVU v Praze (ateliér současných tendencí)
2003–2010 | vedoucí ateliéru malby na VŠUP v Praze
2008 | po úspěšné habilitaci jmenován docentem pro obor volné a užité umění

Autor výtvarných směrů: „Vědecký realismus“ a „Dyslektický realismus“.
V roce 1987 zakládající člen umělecké skupiny „Tvrdohlaví“, spoluzakladatel „Galerie MXM“ a v roce 2000 spoluzakladatel „Galerie Tvrdohlaví“.

Člen hudebních skupin „Krásné nové stroje“.

Stanislav Diviš vystavoval na 60 samostatných a mnoha skupinových výstavách doma i v zahraničí.

Zastoupení ve sbírkách
NG Praha
Galerie hl. m. Prahy
Galerie Benedikta Rejta Louny
Východočeská galerie v Pardubicích
Galerie Klatovy/Klenová
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Oravská galerie Dolný Kubín
Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora
OG Vysočiny Jihlava
Muzeum umění Olomouc
Galerie designu a umění Benešov
soukromé sbírky českých i zahraničních sběratelů (Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Bern, Zurich, Fribourg, Wien, Graz, Mnichov, Frankfurt, Madrid, New York, Tokio) v českých i zahraničních institucích (Union Bank of Switzerland, Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna, Metrostav, Subtera, Ministerstvo zahraničních věcí aj.)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Stanislav Diviš: Prázdný prostor / Barevná geometrie