Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Sofie Švejdová: Skleník

1. 10.-21. 11. / Karpuchina Gallery / Malba

Do 21. 11. 2021 najdete v Karpuchina gallery, Rybná 22, Praha 1, v přízemí i v podzemí, zajímavou a razantní výstavu Sofie Švejdové: Skleník.

“ Energická stopa gestické tvorby Sofie Švejdové (*1990) je již vepsána do povědomí nejen českého, ale i zahraničního diváka. V patnácti se odstěhovala z Karlových Varů do Prahy, aby dobyla umělecký svět pod pseudonymem inspirovaným příběhem Sofiiny volby. Daří se jí to. V březnu 2018 její obrazy zaujaly na prestižním veletrhu Volta v New Yorku a vystavovala například se jmény, jako je Andreas Schmitten. Po chvilkové odmlce se představí v plné síle v Karpuchina Gallery v Praze.
Výstavu nazvala Skleník. Její nové, velkoformátové, organické olejomalby aktivními barvami roztírané prsty se svou bujarostí, diverzitou a komplexností opravdu dají přirovnat k přírodnímu jevu vegetačního růstu na ploše vymezené konstrukcí plátna obrazu. To však po technické stránce. Z té dojmové se pro její tvorbu hodí spíše přirovnání ke sluneční energii, která tento růst umožňuje, a nabízí se pojem „Sofiin (Skleníkový) efekt“, jehož přirozené působení je rozhodující pro zachování života obecně.
 
Pojem „Sofiin efekt“ vzniká z chybné analogie s účinkem slunečního světla, které se odráží od plochy a vytváří obraz jako médium. Obraz je u Sofie pouze stavbou-vymezením sloužící pro pěstování malby, která vyžaduje specifické emocionální podmínky. Ta potom v případě jejích posledních děl přímo roste pod rukama.
 
Ze vzdáleného bodu lze na plátnech pozorovat optický klam fata morgány, všude tam, kde se rozléhají rozsáhlé homogenní plochy. Zrcadlené předmětné formy se zdají být neskutečné, volně se vznášejí ve vzduchu v podobě jakýchsi lodí nebo bájných bytostí. Tento jev ostatně můžeme pozorovat u abstraktních expresionistů již od počátku 60.let.
 
Životaschopnost jejího nového přístupu je utvrzena v množství hmoty, která jako by se vymanila zemské přitažlivosti, a ačkoli se o Sofiině tvorbě dalo obecně říct, že vychází z reálných podnětů, v našem případě převážně rostlinného původu, čím dál více se pro ni stává inspirací právě ona hmota barev samotná. “ – Alexandra Karpuchina
 
Absolventka Ateliéru malby Stanislava Diviše a Jiřího Černického na Vysoké škole uměleckoprůmyslové Sofie Švejdová (*1990) je osobnost, která direktivním a živelným malířským rukopisem zpochybňuje klišé o ženské malbě. Tíhne k abstraktnímu vyjádření a její expresivně pojatý rukopis má občas notnou dávku ironického odstupu, jindy zase přiznaný hluboký vnitřní zápal. Motivy, identifikovatelné se skutečností, jsou pro Sofii záminkou pro souboj s barevnou hmotou a rozeznění vítězných akordů v dynamické kompozici. Ačkoli se zaměřuje především na velkoformátovou malbu, haptický dojem z hustě nanášených barev a občasné záměrné zvlnění pláten posouvá vjem z jejích obrazů až k prostorovému objektu.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Sofie Švejdová: Skleník