Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Sodovka v jámě (6 studentů AVU a UMPRUM)

15. 4.-27. 5. / Klub Samaří / Malba

Do 27. 5. 2015 můžete v Klubu Samaří, Soukenická 15, Praha 1, shlédnout skupinovou výstavu současných i budoucích studentů AVU a UMPRUM: Sodovka v jámě.

Vystavují: Tereza Čádová, Jan Čáda, Marta Hamplová, David Ramdan, Vojtěch Verner a Tomáš Voves.
Výstava bude volně přístupná vždy ve středu (19-22 hod.) Nepravidelně ve čtvrtek, pátek odpoledne a v neděli kolem poledne – po dohodě s některým z pracovníků Samaří.

Tereza Čádová – Krátká
*1992
Prožila jsem své dětství ve Vojtěchově a okolních krajinách, svou základní školní docházku jsem začala na ZŠ na Raně a dokončila na Gymnáziu K.V.Raise v Hlinsku. S městem Hlinskem souvisí i mé první výtvarné vzdělání. Zde jsem od roku 1999 navštěvovala místní ZUŠ, kde se mi věnovala paní učitelka Boháčová a posléze pan učitel Vodička, kterým vděčím za pomoc při rozhodování o mé případné výtvarné budoucnosti. A tak jsem od roku 2007 mohla studovat na Střední škole umění a designu v Brně, konkrétně obor malířský. Na ,,Šuřce“ jsem v malování a hledání výrazu své tvorby pokračovala pod vedením Mgr. Věry Chovancové a akad.mal. Petra Veselého jako učitelů malby, i mnohých dalších… Díky inspirativnímu a otevřenému prostředí jsem mohla rozvíjet své vlohy a rozhodla se pro studium restaurování. To pro mne ale nikdy neznamenalo konec vlastní výtvarné realizace, jen jinou cestu k aspektům umění, které mne zajímají. Na brněnské škole jsem také maturovala (2011). Následující období patřilo krátkému studiu na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. O rok později jsem už začala se studiem současným a to v Praze na Akademii Výtvarných umění, v ateliéru profesora Karla Strettiho kde mám možnost se zdokonalovat ve složitých historických technikách a snažit se pochopit konkrétní problémy starých artefaktů i nových malířských přístupů. Také jsem se na AVU seznámila se svým mužem, Janem a v roce 2014 jsem se vdala.

I v mé vlastní výtvarné tvorbě byl pro mne vždy kontakt s historií umění jedním z nejdůležitějších aspektů, důkladné studium dějin a kopírování mistrovských děl nalézám prostředky k vlastnímu zdokonalení. V malbě se nejčastěji zajímám o portrét, či figuru a zátiší, tedy klasické formy. Mám pocit že ani v takto prozkoumaných tématech nebylo ještě zdaleka vše dořečeno a snad ani nechci uměle hledat modernější přístupy, neboť si v nich doposavad nejsem jistá. Uvědomuji si však nezvratnost vývoje, který stále probíhá a snažím se nebýt vně výtvarného dění.

Výstavy:
Galerie Žlutý vrch, 2010 (skupinová výstava, krajiny)
Topičův salon, 2013 (skupinová výstava plenéru v Lukově)
Studio Alta, 2013 (Portréty)
Centrum Jana XXIII, Hlinsko (výstava s Terezou Hladkou)

Jan Čáda
*1991 v Praze
Vzdělání: Ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou na Střední umělecko průmyslové škole na Žižkově (Supš) 2007-2011. Kurzy večerního kreslení Na Základní umělecké škole J. Štítného, pod vedením Akad. mal. J. Vošahlíka a Akad. soch. J. Sejka. 2007- 2011. Studium na Akademii Výtvarných umění v Praze od roku 2011 do současnosti. Atelier restaurování výtvarných děl sochařských škola Petra Siegla. V roce 2014 jsem se oženil s Terezou Krátkou.

Marta Caroline Hamplová
*1993, Minneapolis, Minnesota, USA
Vzdělání:
2013 a dál Akademie výtvarných umění v Praze (ateliér malířství I / škola Jiřího Sopka)
2012 – 2013 Ateliér Praga Prima – ateliér ak. mal. Miroslava Pesche
2012 – 2013 soukromé hodiny u ak. mal. Jarmily Trösterové
2005 – 2013 osmileté Gymnázium Praha 5, Nad Kavalírkou 1
2012 (srpen) Letní akademie AVU
2012 (červenec) Letní kurz kresby VŠUP
2010 – 2011 ZUŠ Štítného – ateliér ak. mal. Jaroslava Valečky
2002 – 2010 ZUŠ Petřiny – ateliér Ivy Vodrážkové, Kateřiny Ježkové
2000 – 2001 ZUŠ Štefánikova
Pracovní zkušenosti:
2014 EU – omalovánky a kreslené kvízy pro Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře
2012 1. místo ve výtvarné soutěži časopisu Redway
2012 prodej vlastnoručně ilustrovaných zápisníků Field Notes
2012 realizace plakátů pro KavalírkaFest
2008 – dosud Centrum dohody, s.r.o. – Consulting & Development – design marketingových materiálů (tašky, loga, atd…), vedení teambuildingových aktivit výtvarného charakteru pro klienty společnosti
2008 – dosud Vedení anglických táborů (výuka malby na sklo, na hedvábí, sprejová-ní, malba)
Výstavy
2013 – dosud výstava obrazů v pobočce KB na Pohořelci
2010 výstava obrazů v reprezentačních prostorách Kanovnického domu na Hradčanském náměstí
2008 výstava v Galerii Omega
2008 úšast v evropské soutěži k Roku mezikulturního dialogu Alter Ego
Zájmy a záliby:
Výtvarné umění – malba, kresba, ilustrace…, cestování (účast na expedici s předními českými egyptology, expedice k prameni Amazonky (Peru), Masai Mara (Keňa), Evropa, Severní Amerika.

David Ramdan
*1993
Vzdělání:
2013-dosud Vysoká škola uměleckoprůmyslova v Praze, katedra Užitého umění – Ateliér keramiky a porcelánu vedoucí ateliéru Maxim Velčovský
2009-2013 Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha – obor řezbářství
Další vzdělávání:
2012 Řezbařské sympozium, Veselí nad Lužnicí
2012 Workshop dřevěných plastik, Morava, Dobšice
2012 Workshop Rozmluvy s krajinou, Jičín
2012 Leonardo Da Vinci, měsíční stáž, Polsko, Katowice
2011-2012 Kurz modelování, vedoucí studia: MgA. Richard Pešek
2007-2008 Řezbářství kurz, SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
Pracovní zkušenosti:
2013-2014 Umělecká skupina Bond První Republice, designer (výroba modelů, výroba forem, výroba porcelánových nádob)
2011-2014 Design studio SLEHA , výroba dřevěného nábytku na míru, asistent
2011-2012 Sdružení dětí Veverka, Praha, lektor
Zájmy a záliby:
Hra na strunné hudební přístroje- housle, viola, kontrabas (moravská lidová hudební skupina – CM Muzička, umělecká skupina MIDIUM)

Vojtěch Verner
*1994
Vystudoval jsem SUPŠ na Žižkově, obor řezbářství, a odtud jsem se vydal na AVU, kde studuji již druhým rokem obor restaurování výtvarných děl sochařských. Mým nejoblíbenějším odvětvím v umění je sochařství, a to převážně figurální, jelikož jsem toho názoru, že je skrze něj možné vyjádřit téměř vše, a považuji jeho zvládnutí za základní kámen veškerých dalších sochařských odvětví a směrů. Proto zde představuji svou první plastiku z cyklu, který je na úplném počátku, a ve kterém bych se chtěl zaměřit na člověka, a jeho, skrze pokolení a věky, neměnící se vnitřní podobu.

Tomáš Voves
*1992
Vzdělání:
2009–2013 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (obor řezbářství)
2013- dosud Akademie výtvarných umění, Atelier prof. Jindřicha Zeithammla (socha)
Odborná praxe:
2012 Řezbařské sympozium, Veselí nad Lužnicí 2012 Sochařský plenér na Moravě ve vesnici Dobšice
2013 Ateliér Bubec Sochaře Čestmíra Sušky
Stáže:
2012 Leonardo Da Vinci Project- Polsko, Katowice
Výstavy:
2012 Instalace výstavního a divadelního projektu Klapka!, Opona! v Praze, Bohnicích
2012 Výstava prací v na zámku v Jičíně

www.klubsamari.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Sodovka v jámě (6 studentů AVU a UMPRUM)