Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupiny DWAU – Výstava obrazů a vrstvených reliéfů

6. 6.-29. 6. / Viniční altán / Malba

Do 29.6.2018 bude ve Viničním altánu Gröbovka, Havlíčkovy sady 1369, Praha 2 – Vinohrady, přístupná zajímavá výstava skupiny DWAU – Výstava obrazů a vrstvených reliéfů.   Autorkou fotografií ze společenské části vernisáže je Ája Dvořáčková – děkuji vedení Viničního altánu za zprostředkování fotografií, sám jsem zahájení už nestíhal.

Výstava Skupiny DWAU je čtvrtou společnou výstavou Ivana Králíka a Petra Tošovského, dvou výtvarníků, které přes rozdíl generací a odlišný výtvarný projev spojuje produktivní přátelství. To je akcentované géniem loci Královských Vinohrad. Ten prosvítá během jejich četných setkání a hovorů, kdy vzájemně sdílí své umělecké i životní postoje. Setkávají se nejen v ateliéru, ale řečeno slovy Vladislava Vančury, také v přívětivém útvaru hostinském v Lucemburské ulici.

Ivan Králík, starší z dvojice, patří ke generaci šedesátých let, Po absolvo-vání výtvarné školy vyrůstal umělecky v inspirativním prostředí skupiny pardubických umělců a později ve víru Školy čistého humoru bez vtipu v Praze. V období umělecké zralosti si vytvořil osobitý styl založený na inteligenci citu a na intuitivním poznání blízkosti existence člověka a země. Jeho základním tvárným a významovým prvkem jsou kresba surrealistického původu a vytříbené plastické cítění čerpané z klasické fáze moderního sochařství. Na půdorysu svobodně vedené linie se poeticky zvedá nízký relief nebo se dramaticky vzdouvají tvary vysokých reliefů či trojrozměrných objektů, které korespondují s prožitkem dějů v živé i neživé přírodě.

Petr Tošovský kultivoval své přirozené výtvarné nadání a umělecké sklony nejprve v mistrovské škole uměleckého designu v Praze a později, po roce 2001, několikaletou spoluprací s galeriemi ve frankofonní části Kanady – v Quebecu a Montrealu. V jeho tvorbě lze pod zcela odlišným výtvarným řešením odhalit obdobné hlubší obsahové vrstvy jako v reliéfech Ivana Králíka – hledání paralely mezi životem člověka a bytím země jako součásti kosmu. To vyjadřuje strukturální malbou a často i velkým formátem obrazů. Hmatové cítění a jakoby tělesné prostoupení materie malby mu otevírá cestu k tomu, aby se autenticky ponořil do jakéhosi celistvého poznání zárodečných procesů v lidském životě a v existenci „synaptické“ krajiny. Do rozlehlé struktury svých obrazů, která se stává základním pocitovým prostorem, umisťuje výtvarné znaky jako události výtvarného i literárního příběhu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupiny DWAU – Výstava obrazů a vrstvených reliéfů