Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy Západ slunce

5. 4.-14. 5. / Fotografic / Fotografie

Do 14. 5. 2022 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá skupinová výstava Západ slunce. Otevřeno od úterý do soboty v čase 13 – 18h.

STANISLAV BŘÍZA, DAN POLÁČEK, ONDŘEJ DURCZAK, JANA KOLÁŘOVÁ, KRZYSZTOF KOWALSKI, DANIEL LAURINC, JOHANA NĚMEČKOVÁ, JANA ŠTURDÍKOVÁ, LUKÁŠ TOFAN
 
KURÁTOR: TOMÁŠ POSPĚCH
 
Studenti a studentky Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě společně tematizovali, rozkládali a aktualizovali zobrazování největších fotografických klišé. Jako jedno z nejpozoruhodnějších je zaujalo fotografování západu slunce. Výstava je oslavou svobody fotografického vyjadřování.
„Západ slunce je nežádoucí přísada fotografie. Stejně jako éčka v jídle. Jak fotografovat západ slunce se ve škole neučí. Západ slunce je vizuální sirotek, ukřivďované a do kouta posílané téma fotografie a přitom jeden z nejfotografovanějších každodenních motivů. Navíc motiv velmi demokratický, alespoň po část roku se dá fotografovat na všech částech zeměkoule, někdy i denně.
Nápad fotografovat západ slunce vznikl v diskusích na semináři Intermediální tvorby. Bavili jsme se o tom, co je ve fotografii klišé, konvence, proč je něco onálepkováno jako chyba. Hledali jsme příklady, co není špatné, ale je tak všudypřítomné, že už to nevnímáme, nehodnotíme, podobně jako banální zástavba v ulicích, kterými se pohybujeme po většinu dne, bezzážitkové pivo ze supermarketu nebo font Times New Roman. Proč nezvednout nějakou konvenci, nesnažit se ji aktualizovat, odvést stranou a učinit zajímavým výchozím bodem pro vlastní práci?“ Tomáš Pospěch


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy Západ slunce