Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy Světlo a stín

Do 3. 9. 2023 je v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná krásná a velmi zajímavá skupinová výstava Světlo a stín.

Text kurátorky Jaroslavy Severové k výstavě:

Světlo – stín je na počátku vytváření obrazu, který na rovině základní plochy, chce vytvořit iluzi trojrozměrného objektu a prostoru. Je vlastní oběma technikám, grafice i fotografii. Záleží pak na autorovi, co si z nich vybírá, co je pro jeho sdělení důležité. Fotografie může být inspirací, základem, který je možné interpretovat, převyprávět různými grafickými technikami. Už samotné rozhodnutí jakou klasickou techniku zvolit, proměňuje smysl zobrazovaného sdělení. Obraz, vytvořený světlem a stínem, se může měnit na linie nebo body, a prostor je pak konstruován překrýváním čar a ploch. V některých grafikách se body mění na strukturu, která je modelována stíny.
 
Zajímavá je poměrně častá inspirace fotografií detailu, který může pak být i zjednodušován, až ke geometrické abstrakci. Jde často o detaily technické, ale na výstavě můžeme najít i detaily organické. Fotografie se někdy zdá být jistotou v zachycení okamžiku, ulpívajícího pohledu, zvěčnění chvíle. Někteří vystavující autoři ale okamžik, chvíli, tvar, zmnožují, zdůrazňují trvání, nebo jinde naznačují pohyb, proměny situace. S popřením jednoho znázorněného okamžiku je možné vystavět sdělení o proměnách stejného, o násobení jednotlivého, o časovém průběhu.
 
Mísení technik je dnes samozřejmostí., stejně jako propojení klasických technik s novými médii. Některé vystavené grafiky jsou založené na kontrastu fotografie a kresby, nebo otisku a kresby, jindy na protikladech mechanického – technického a spontánního – přirozeného.
 
Fotografie a grafika, kde začíná grafika a kde fotografie? Kde jsou hranice těchto technik? Jedna přechází v druhou, ovlivňují se. Někdy je fotografie základem grafiky, může být předlohou k nové interpretaci, k novému zkoumání, jak vytvořit obraz jinou technikou, jiným médiem. Mění se materiál, na který se tiskne, barvy, formát i detail. Některé postupy, jsou nebo byly společné pro fotografii, stejně jako pro grafiku. Propojení klasických grafických technik s novými technologiemi pak přináší jiné možnosti a podněty. Výstava je dokladem prolínání různých technik a postupů. Ukazuje některé z možností pohybu mezi oběma technikami. Chce zdůraznit, jak důležité a cenné je rozhodnutí jednotlivých autorů, co a jak chtějí znázornit, co sdělit. Každý tisk je jedinečný a zvláštní, vznikl ze zkušeností, dovedností a přesvědčení autora, který s námi chce obrazem komunikovat.
 
Jaroslava Severová


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy Světlo a stín