Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy Svazu českých fotografů: Děti

Do 8.11.2015 bude v Ambitu kláštera františkánů, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, přístupná zajímavá skupinová výstava Svazu českých fotografů: Děti. Otevřeno denně 11:00 – 18:00.

Výběr z fotografií dětí ze sbírky SČF zahrnuje poměrně široké obdobím první a druhé poloviny minulého století, odráží vedle dějinných souvislostí i proměny vkusu a úlohy fotografie v daném období. Všechny vybrané snímky jsou černobílé na rozdíl od fotografií současných, kde barva převládá. Konfrontace umožňuje zajímavá srovnání stylu a způsobu fotografování, protože obrazové ztvárnění se v čase vyvíjí více než dětský svět jako takový. Rozmanitost kolekce současných členů SČF naznačuje, nakolik téma dítěte odpovídá jednotlivým autorským záměrům, zda zůstává v oblasti soukromé či zapadá do celkového kontextu výpovědi autora o světě jako takovém. Smyslem divácky atraktivní výstavy je v neposlední řadě i pobavit, potěšit a předat trochu obyčejné dětské radosti ze života.

Doplněním výstavy jsou fotografie slovenských kolegů – členů Zvazu slovenských fotografov.

DĚTI
Téma dítě se stalo některým fotografům a fotografkám stěžejním nebo alespoň podstatným námětem. Ale vlastně každý, kdo se fotografií vážně zabývá, do dětského světa někdy vkročil. Děti jsou vděčným námětem fotografování na cestách, jejich podoba a chování odrážejí specifika prostředí, etnika i sociální kontext. Jejich osudy dokreslují historické události, jejich postoje jsou odrazem „dospělé“ společnosti, takže snímky dětí často výstižněji dokumentují ekonomickou a kulturní situaci rodin než dlouhé studie. Dítě se také stalo nejčastějším námětem pro domácí amatérské snímky. Obecně se má zato, že malí jsou nejen fotogeničtější, ale i opravdovější než dospělí.

HISTORIE A SOUČASNOST SVAZU ČESKÝCH FOTOGRAFŮ

Svaz českých fotografů (SČF) je spolek s téměř stoletou tradicí. Jeho první podobou byl Svaz československých klubů fotografů amatérů založený v prosinci 1919 v Praze. Jde o největší fotografickou organizaci u nás zastřešující jak profesionální, tak amatérské fotografy. Současná členská základna SČF zahrnuje široké spektrum fotografů a zasahuje do všech významných oblastí fotografické tvorby. Na rozdíl od ostatních českých fotografických organizací se SČF nestará jen o úzkou profesně vymezenou skupinu, ale je otevřen nejrůznějším skupinám společnosti, které spojuje láska k fotografii. Členská výstava na téma děti je již sedmou výstavou pořádanou formou salonu, kde každý přihlášený člen má vystavenu alespoň jednu fotografii.

Jednou z důležitých činností SČF je rozvíjet a propagovat Sbírku fotografií SČF – unikátní soubor více než 12 tisíc fotografií významných českých a slovenských autorů od 30. let 20. století po současnost, který se stále rozšiřuje. Sbírka zahrnuje jako jediná v naší republice významné fotografy z řad amatérské fotografické veřejnosti. Od roku 2006, kdy Sbírka fotografií SČF oslavila 25 let od svého vzniku, je pravidelně představována veřejnosti. Podle promyšleného dramaturgického plánu bylo již realizováno 36 výstav, jež prezentují především díla z oboru klasické, většinou černobílé fotografie, která se stala východiskem pro další směřování fotografů a fotografických směrů. Postupné představování sbírky chce poukázat na její význam pro mapování a dějiny české fotografie. Tomu odpovídají i vybrané snímky na dětské téma.

Vystavující členové Svazu českých fotografů:

Jiří Bremert
Karel Jiří Čapek
Jiří Černý
Eva Davidová
František Dostál
Olga Druz
Jiří Durdík
Mirka Hedbávná
Lukáš Hušek
Stanislav Jermář
Tomáš Klika
Hana Klímová
František Kocmich
Jiří Kočí
Ivo Kornatovský
Václav Lahovský
Jaroslav Mareš
Lubomír Martínek
Ivan Mikšík
Andrea Morkusová
Štěpánka Nohýnková
Milan Paukert
Otakar Petříček
Pavel Rejda
Milan Sedláček
Vladimír Skalický
Ivo Snídal
Jan Staš
Věra Široká
Karel Široký
Stanislav Śrámek
Pavla Vrbová
Jiří Všetečka
Alena Vykulilová
1.Český klub fotografů amatérů Nekázanka (kolektivní člen): Martin Fenéš, Luboš Beránek, Ema Cimburková, Jaroslav Joch, František Malotín, Emil Münzberg, Vladislav Vrba, Ladislav Tesař

Fotografové ze Sbírky SČF

Jan Anděl
Julius Andres
Ludvík Baran
Jan Beran
Rudolf Bílek
Vladimír Birgus
Antonín Bláha
Milan Borovička
Łudmila Dušková
Květa Fialová
Jan Hampl
Dagmar Hochová
Václav Jírů
Josef Klíma
Josef Krofta
Vladimír Kunc
Jitka Rjašková
Vladimír Skoupil
Jana Šplíchalová
Jaroslav Trojan
Alena Vykulilová

www.scf.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy Svazu českých fotografů: Děti