Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy studia Prám ve Staré čistírně v Bubenči

Do 30.6.2017 bude ve Staré čistírně odpadních vod, Papírenská 6, Praha 6 – Bubeneč, přístupná velmi zajímavá skupinová výstava studia Prám.

Pořadatelé: TOVÁRNA o.p.s., správa industriálních nemovitostí, Studio PRÁM.

Společný projekt Studia PRÁM je komorním výběrem děl vznikajících v jednom místě z různých důvodů pod různými vlivy a směřující k různým cílům, ale se stejnou touhou. Jedná se o prodejní výstavu a 20% výtěžku z prodeje se věnuje zapsanému spolku Sluneční paprsek, který pořádá ozdravné pobyty určené především pro děti, jež prodělaly hemato-onkologické onemocnění, jsou chronicky a vážně nemocné. Dále pak pro děti nemocné a vyrůstající v dětském domově, s definovanou psychickou deprivací (např. rozvod rodičů, týraní apod.) a s jiným těžkým somatickým či psychosociálním handicapem.

Ve výběru jsou zastoupena díla autorů:

Josefíny Jonášové, Pavlíny Kvity, Romana Kvity, Veroniky Dúrové, Dominika Běhala, Mayi Roztočilové, Jakuba Roztočila, Magdalény Roztočilové, Tomáše Skály, Barbory Klašky, Jakuba Tytykala, Dentona Fredricksona a díla přizvaných autorů: Roberta Palúcha, Patrika Čably, Radany Čablové a Vítězslava Šerého.

Stará čistírna odpadních vod (národní kulturní památka) je unikátním dokumentem historie architektury, vodohospodářství a techniky. V areálu, který byl postaven v letech 1901 – 1906 (provoz ukončen v roce 1967) jako součást systematické stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní prostory s pozůstatky technologie na čištění odpadních vod. Atmosféru průmyslové doby dokresluje funkční kotelna a parní stroje (Breitfeld – Daněk, 1903).

Studio PRÁM sdružuje 12 absolventů AVU a UMPRUM, kteří provozují galerii PRÁM s přilehlými ateliéry. Jejich prostory využívají jako zázemí pro uměleckou tvorbu a spolupracují se zahraničními umělci formou rezidenčního programu. V galerii pořádají pravidelný výstavní program, který se soustředí na současné mladé umění. Studio navíc organizuje rozmanité kulturní akce, jako výstavní vernisáže, přednášky, koncerty, promítání a alternativní festivaly.

(oficiální text organizátora akce)

Informace a rezervace na www.staracistrina.cz.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy studia Prám ve Staré čistírně v Bubenči