Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy Stretnutia možných objavov

Do 9.9.2015 bude v galerii Domu národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2 (u I.P.Pavlova), přístupná skupinová výstava obrazů a objektů slovenských výtvarníků nazvaná Stretnutia možných objavov.

Vystavují: LU & WE (Lucia Bošková a Veronika Weberová), Elena Marchallé, Angelika Nagyová, Ivan Slezák.

Kurátor a organizátor výstavy: PhDr. Ľuboslav Moza, ředitel Galerie Artem a znalec umění, který též napsal úvodní text k výstavě:

Pohľady na umenie v celej histórii ľudstva sa ani nie tak menili, ako rozvíjali. Hlavným podnetom rastu bola snaha tvorcov zaujať niečím novým a pritom originálnym. A túžba divákov po zmene. Podnety sú i boli všade. Hľadania alebo objavy nových vnemov boli i neboli náhodami. Dominovala schopnosť umelca vidieť alebo cítiť originalitu v bežných i atraktívnych veciach. Tú následne tvorivo vyjadriť tak, aby ju ľudia pochopili. Veľmi, veľmi náročný proces, ktorého základňu tvorí kreativita s cieľom jej porozumieť. Je len logické, že obrovské žriedlo zmeny vývoja výtvarného umenia tvorilo výtvarné umenie samotné.
Umelecké vzdelávanie na školách či akadémiách má charakter profesionality, ale nie originality. K tej musí každý prísť sám. Keď to dokáže. Vysokoškolské štúdium jedinca popri všetkých kladoch ovplyvňuje osobnosť pedagóga, kolektív študentov medzi sebou a podobne. Cesta k autenticite akademických umelcov je predovšetkým v odpútaní sa od školy, v cestovaní, spoznávaní a vlastnom hľadaní. Je to veľmi náročná cesta, ktorá sa nie každému podarí.
Sú však aj ľudia, jedinci obdarení tvorivou jedinečnosťou, iba zdanlivo neakademickí, satelity na mape výtvarného umenia jednotlivých štátov či oblastí, tí, ktorí idú vo vzdelávaní vlastnou, individuálnou cestou objavov. Oni dokážu i dnes byť iní. Samozrejme, nie všetci. Sú to výnimky, ktoré prinášajú úžasnú zmenu do zabehnutých ciest ateliérovej profesionality. Ich umenie je fascinujúcim prínosom. A veľmi často ku svojmu dynamickému rozvoju potrebujú obyčajnú podporu. Uznanie. Menia sa ľudské hodnoty i  nazerania na svet. Pramene originality sú už dávno ukryté tam, kde sme ich hľadali iba okrajovo.Umelecký originál bol i zostáva jedinečným artefaktom charakterizujúcim každú etapu ľudskej civilizácie.

Zo Slovenska prinášajú vôňu ľudskosti, prostej radosti a umeleckej čistoty vybraní umelci. Jedna z majsteriek hodvábnej maľby na hodvábe Elena Marchallé. Figurálne obrazy životnej energie, farby a hľadajúceho tvaroslovia pre nový výraz od talentovanej Angeliky Nagyovej. Autor Ivan Slezák dáva priestor životu dreva, duchovnu prírody a anjelskému dobru. Všetko je relatívne. Aj počet vystavujúcich na tejto výstave. Troch tvorcov sme vám už predstavili.
Štvrtým je LU and WE. Zaujímavé duo Lucia Bošková a Veronika Weberová. Dvojica, ktorá tiež reprezentuje tú originalitu, ktorú umenie hľadá.
Robiť umenie a výstavy výtvarného umenia je jedna z najkrajších vecí na svete. Zaujímavé sú v tom nevyšliapané, alebo začínajúce cesty.

PhDr. Ľuboslav Moza, galerista
júl 2015

http://www.artem.sk/sk/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy Stretnutia možných objavov