Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy Ripple Effect

Do 26.11.2017 bude v Centru současného umění Futura, Holečkova 49, Praha 5, zdarma přístupná velká skupinová výstava Ripple Effect.

Umělci: Alžběta Bačíková & Martina Smutná, Darren Bader, Filip Dvořák, Barbora Fastrová & Johana Pošová, Anežka Hošková, Antonín Jirát, Tomáš Kajánek, Václav Kopecký, Břetislav Malý, Anna Ročňová, Tomáš Roubal, Egill Sæbjörnsson, Carey Young, Jakub Tajovský, Aleš Zapletal, Monika Žáková

Kurátorky: Karina Kottová a Fatoş Üstek

Výstava Ripple Effect je dočasnou konstelací rozptylující charakteristiky lokální umělecké scény v rámci širšího pole mezinárodního diskurzu. Proměňuje univerzální pátrání v diegetický proces dívání se skrze a zevnitř, pokoušejíc se načrtnout dialogickou a korelativní studii o současné umělecké produkci. Výzkumným polem jsou přitom práce mladých českých umělkyň a umělců, kteří přihlásili svá portfolia do letošního ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Projekt je strukturován okolo třech sémantických bodů, které zesilují význam pojmů jako je potěšení, spekulace a temperament. Umělecká díla jsou postavena do těsné blízkosti, aby zažehla konverzaci mezi sebou navzájem, i nad rámec této situace. Tři díla trojice mezinárodně etablovaných umělců Darrena Badera, Egilla Sæbjörnssona a Carey Young jsou zde předzvěstí niterného tázání, které otevírá prostor pro prezentaci prací umělců aktivních na české scéně. Název výstavy naznačuje systém vztahů, kdy jediná kapka způsobí mnohem větší efekt, než jakého mohl dosáhnout prvotní tah. Díla zahraničních umělců zde fungují jako tematické kapky, které iniciují dialogy o symbolické hodnotě umění, mechanismech jeho posuzování a kategorizace, politice uměleckého provozu, ale také sebeuvědomění a sebereflexe umělců a jejich děl zasazených do těchto struktur.

Výstava se koná v rámci programu Společnosti Jindřicha Chalupeckého.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy Ripple Effect