Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy RE-?

Do 19.7.2020 bude v galerii 3Kurátorek, v západním křídle Invalidovny, Sokolovská 24/136, Praha 8, v 1.patře (vstup je ze západu – od města), přístupná zajímavá skupinová výstava RE-?. Otevírací doba Galerie 3Kurátorek je čtvrtek–pátek 15:00–19:00, sobota–neděle 13:00–19:00.

Příprava prvního výstavního projektu letošní sezóny s názvem RE-? a také návrat do prostorů Invalidovny přinesl přirozenou potřebu reflektovat minulý rok a počátky našeho působení. Dramatická historie barokní budovy podpořila polemiku nad zacykleností dějinného i osobního vývoje, jež jsou provázány více, než si ve skutečnosti dokážeme přiznat.

Předpona RE nese význam zpět, opět či znovu. Teoretik a kritik současného umění Suhail Malik říká, „že přítomnost přestává být okamžikem přechodu z minulosti do budoucnosti, místo toho se stává místem neustálého přepisování jak minulosti, tak budoucnosti.”

Dochází k nepřetržitému přepisu dějinných událostí bez možnosti porozumění a kontroly? Pomohla nastalá situace vrátit se k elementárním hodnotám? Vystavená umělecká díla odkazují k odlišným slovům s předponou RE. Hravá kombinace uměleckých děl s lingvistickými morfémy tvoří narativní fragmenty reflexe, které připomínají různé události, či odvrací myšlenky k určitým situacím.

—————–

Vystavení umělci: Martin Krupa, Simona Patelisová, Jan Poš, Anna Roubalová, Karolína Votýpková a trio Lucie Hyšková, Petr Kubáč a Alexandra Naušová

Vernisáž byla doplněna o videoprojekci umělecké skupiny man.

Kurátorky: Alžběta Horáčková, Diana Kněžínková a Kristýna Hájková

Grafické zpracování: Matyáš Vedral

Doprovodný program bude doplněn o workshopy a kurzy relaxace. Více informací o plánovaných doprovodných akcích se dozvíte již brzy.

Výstava vznikla pod záštitou Studia ALTA a za podpory Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

……..

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy RE-?