Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy Perlorodky

8. 12.-25. 1. / White Pearl Gallery / Malba

Do 25.1.2018 bude v nově přestěhované White Pearl Gallery, Dittrichova 5, Praha 2, přístupná zajímavá skupinová výstava Perlorodky.

Vystavující umělci:
Jiri David / Karíma Al-Mukhtarová
Vladimír Skrepl / Miko Skapa
Jan Vytiska / Epos257

Kurátorka výstavy: Alexandra Karpuchina

Jsou věci tak zřejmé, že na ně nemyslíme. Jsou věci tak důležité, že na ně nesmíme zapomenout.
V období masového self-ideologismu, v pečlivě vybroušené self-made společnosti, s existenciálním předpokladem virtuálních vztahů, nabývá zkoumání a nalézání identity zvláštního významu.
Zvykli jsme si na globální pokrytí, rychlost, plošnost i plochost vjemů. Naše osobnost je neustálá, tekoucí proměnná, která buď narazí do zdrojů podnětů, či o ně jen letmo zavadí. Plocha a hloubka jsou ale dvě různé roviny a k vnímavosti je potřeba čas.

Jsme si obklopujícím nás světem a ten je zase odrazem nás. Jsme reflexí a reflektorem, sebereflektorem a sebereflexí. Čím plošnější a povrchnější jsou naše vztahy s okolním světem, tím méně jsme si sami pro sebe. Osobní, hluboké a dlouhodobé, se proto staly základními kameny nejen pro výstavu Perlorodky, ale i pro samotnou nově vznikající White Pearl Gallery.

Šest velmi odlišných uměleckých osobností české aktuální výtvarné scény: Jiří David, Karíma Al-Mukhtarová, Vladimír Skrepl, Michal Škapa, Jan Vytiska, Epos257, přetvoří svými díly nový prostor galerie ve vizualizaci každodenní i celoživotní proměny jedince. Dojde tak k vědomé, vzájemné sebeidentifikaci tvůrčím procesem, k modifikaci, případně k obohacení děl autorů ve vzájemnému, vědomém dialogu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy Perlorodky