Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy Na měsíc

16. 7.-18. 8. / Galerie Millennium / Kresba

Do 18.8.2019 bude v Galerii Millenium, Tržiště 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá skupinová výstava Na měsíc.

Dvacátého července uplyne padesát let od prvního přistání člověka na Měsíci. Výtvarnou reflexi této významné události, která podstatně ovlivnila celou společnost, nabídne malostranská galerie Millennium v letních měsících mezinárodním výstavním projektem Na Měsíc. Mezi nejzajímavější vystavená díla budou patřit grafiky Kamila Lhotáka, koláže Adolfa Hoffmeistera a několik prací nedávno zemřelého výtvarníka Josefa Hampla.

Výstavní projekt Na Měsíc při příležitosti 50. výročí výstupu člověka na Měsíc prozkoumává výtvarné reflexe tematiky vztahu člověka a Měsíce/Luny. Výstava zkoumá napětí mezi představou Měsíce jako kosmického objektu, který lze „dobýt“ a který již dobyt byl a poetické vize Luny, která je po celá staletí předmětem spirituálního rozjímání, a která je z principu „nedobytná“. Výstava tak zprostředkuje různorodé výtvarné reflexe, které vedle sebe staví triumf, kritický i groteskní pohled na domnělý triumf i (ne)hodnotící lyriku.

Vystaveny budou práce necelé dvacítky autorů reflektující vztah člověka k Měsíci – mezi nejdůležitější práce patří díla Kamila Lhotáka, Adolfa Hoffmeistera a Josefa Hampla. Ty doplní řada současných autorů – například malíři Martin Velíšek, Jan Gemrot, Lukáš Miffek nebo výtvarník známý svým kresleným humorem Jiří Slíva. Výstava má i mezinárodní přesah – celou řadu českých umělců doplní několik děl brémského výtvarníka Tilmana Rothermela.

Celkově tedy výstava nabízí návštěvníkovi nevšední zážitek ze setkání řady odlišných výtvarníků několika generací skrze ucelené téma a je drobným, přesto spíše ojedinělým galerijním příspěvkem do diskuze o vztahu člověka ke kosmu v kontextu již zmíněného výročí, jehož význam je tradičně akcentován pouze vědecko-technologickým diskurzem.

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy Na měsíc