Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy Médium Figura

Do 8.10.2017 bude v Colloredo-Mansfeldském paláci, Karlova 2, Praha 1, ve 3.patře, přístupná velmi zajímavá výstava Médium Figura.

Vystavující umělci: Jiří Kovanda, Roman Ondak, Ján Mančuška, Jiří Thýn, Jan Boháč, Pavla Sceranková, Matěj Smetana, Radek Brousil, Dominik Lang, Eva Koťátková, Anna Hulačová, Martin Kohout, Barbora Fastrová + Johana Pošová, Roman Štětina, Viktor Dedek, Marie Tučková, Valentýna Janů

Výstava volně navazuje na úspěšný projekt Galerie hlavního města Prahy Neklidná figura: Exprese v českém sochařství 1880–1914 oceněný titulem „skupinová výstava roku 2016“. Médium: figura je kurátorským výběrem současných českých a slovenských umělců, kteří se na výstavě zabývají tématem figury, nebo skrze ni vyjadřují svůj tvůrčí postoj.

Výstavní projekt se neomezuje pouze na klasické sochařské pojetí, ale na figuru jako médium, k němuž je možné se vztahovat prostřednictvím historických i osobních odkazů. Od řeckého kanonického zobrazení (Roman Štětina) přes práci s videem (Eva Koťátková), filmovým pásem (Ján Mančuška), fotografií (Jiří Thýn) až po instalaci (Pavla Sceranková, Jan Boháč) a performance (Roman Ondák). Figura je na výstavě široce tematizovaná jako literární postava (Viktor Dedek), socha s narativními prvky (Dominik Lang) a zároveň jako „médium“ či východisko ke zkoumání sebe sama (Barbora Fastrová + Johana Pošová) a mezilidských vztahů (Marie Tučková, Valentýna Janů).

Kurátorka: Sandra BaborovskáFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy Médium Figura