Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy Jádra 2+2+2

30. 7.-11. 9. / Galerie Vltavín / Sklo

Do 11.9.2020 bude v Galerii Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Jádra 2+2+2.

Výstava JÁDRA představuje proces konfrontace šesti generačně blízkých umělců různých oborů s živou silou vzniku a růstu pomyslného i reálného středu věcí, vnitřního prostoru, který formuje jejich povrch. Tři absolventky pražských vysokých škol UMPRUM a FAMU Klára Bémová, Lenka Stejskalová a Zdeňka Hanáková, které pojí vzájemný tvůrčí dialog, prezentovaný již vícekrát ve společných výstavách, si přizvaly tři kolegy a umělecky spřízněné osobnosti z dob studií, kterými procházeli na přelomu milénia – Milana Krajíčka, Zorku Krejčí a Tomáše Rasla, aby přistoupili k tématu každý ze své perspektivy a svými vyjadřovacími prostředky, jimiž jsou volná socha, skleněná plastika, fotografie a kresba. Šest různých pohledů na stejné téma ukazuje jejich vzájemné tvůrčí vazby i protipóly.

Kurátorkou výstavy je Magdalena Hamsíková, která výstavu zahájí.

Hudební vystoupení ne vernisáži: Roman Zabelov a Vratislav Zochr (akordeon a kytara)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy Jádra 2+2+2