Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy Figura v pohybu

12. 7.-24. 7. / Galerie kritiků / Malba

Do 24.7.2016 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá skupinová výstava Figura v pohybu.  Otevřeno denně kromě pondělí, 11:00 – 18:00.

Letní tematická výstava malby, kresby a akvarelů, založená na pohybovém pojetí figury, spojená s prodejní nabídkou pro přátele vystavujících umělců a galerie, zčásti převzatá z likvidátu společnosti časopisu Ateliér

Vystavují: Pavel Brázda, Veronika Bromová, Tomáš Císařovský, Linda Čihařová, Birgitt Fischer, Vladimír Kiseljov, Ivan Komárek, Michal Novotný (Micl), Edita Pattová, Šárka Radová, Pavel Trnka, Marcela Vichrová, Jiří VotrubaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy Figura v pohybu