Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové výstavy Elementy (obrazy / grafika / ilustrace / film)

24. 11.-17. 12. / Galerie Deset / Malba

Do 17.12.2016 bude v Galerii Deset – Waldesově muzeu na Čechově náměstí / Moskevské 57 v Praze 10, přístupná zajímavá skupinová výstava Elementy (obrazy / grafika / ilustrace / film).

BARTA | GUŠTAR | KISELJOV | MACHART | MATEJ | SCHLOSSER |SZEDLÁK | VELEBNÝ | VYCHODIL | ZEMAN

ELEMENTY

Co je posláním umění? Odpovědí na tuto zdánlivě omšelou otázku by mohlo být minimálně tolik, kolik výtvarníků se sešlo při příležitosti této výstavy…

Pro jednoho je umění cestou, jak autorsky zdokumentovat svět kolem nás. Pro jiného je způsobem, jak klást divákovi ty nejzákladnější otázky lidské existence. Pro dalšího je umění cestou vnitřní terapie.
Dalším může sloužit jako zrcadlo jejich vnitřního světa, do kterého dávají nahlédnout ostatním. Jiní mohou umění chápat jako poctivé řemeslo, které tiskne funkčním věcem hodnotnou formu. Umění může být také drásavou spletí provokativních otázek nutících k přemýšlení. Jindy je to pokus o mezioborovou syntézu. Další má výtvarno za prostředek, jak kultivovaně převyprávět archetypální příběhy…

Naše výstava předkládá zdánlivě nesourodé elementy, autory, individuality, tvůrčí cesty a postupy – a pokouší se z nich skládat funkční mozaiku.

Vždyť v  komponovaném celku těchto elementů a  v  jejich vznikajících kontextech – snáze a  srozumitelněji než jednotlivě – můžeme zahlédnout alespoň výseč skutečného vnějšího světa a snad i touto pootevřenou škvírkou nahlédnout do vnitřních světů těch, kteří ji před nás předkládají.

Pojďte s námi rozkládat svět na elementy a skládat z nich mozaiky nových vesmírů.

Jiří Barta se narodil v Praze a s tímto městem jsou spjaty všechny významné kapitoly jeho života. V roce 1969 začal studovat na VŠUP v Praze, obor filmová a televizní grafika. Svoji budoucnost spojil se Studiem Jiřího Trnky a v 80. letech zde natočil několik vynikajících snímků, za něž získal řadu festivalových ocenění (Zaniklý svět rukavic, Krysař, Poslední lup, Klub odložených). Práce Jiřího Barty charakterizují neobvyklá výtvarná řešení, pečlivý výběr hudebních motivů, poetický a přitom dramaticky výrazný styl. Od 80. let je považován za mistra autorské animované tvorby a vedle Jana Švankmajera za nejvýraznější osobnost druhé generace českých animátorů. Těžiště Bartovy činnosti se počátkem 90. let přesunulo k pedagogické práci. Na VŠUP v Praze vedl Ateliér filmové a televizní grafiky. Bezmála patnáct let se pokoušel uskutečnit projekt celovečerního filmu Golem podle literární předlohy Gustava Meyrinka. Náročný rozpočet filmu se ale stal v omezených českých poměrech zatím nepřekonanou překážkou… Nejnovějším projektem je práce na celovečerním animovaném filmu Na půdě.

Milan Guštar je hudební skladatel a výtvarník. Zabývá se interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými principy v hudbě, teorií tónových soustav, elektronikou, informatikou a aplikovanou matematikou. Matematické principy, mikrotonalitu, algoritmické postupy a sonifikaci využívá také při vytváření svých hudebních kompozic, výtvarných děl, zvukových a intermediálních instalací. Jeho tvorba vychází z pythagorejské tradice, využívá matematiku a číselné vztahy jako základní organizační princip. V jeho díle je přítomno napětí mezi řádem a chaosem, prázdnotou a plností.
Jeho práce jsou ovlivněné minimalismem, častým rysem je přítomnost ticha odkazující k meditaci, zenu a taoismu.

Vladimír Kiseljov
Absolvent SŠUŘ Brno a JAMU Brno realizoval doposud více než sedmdesát samostatných výstav, má za sebou devět realizací velkých nástěnných maleb tvořených naživo před publikem a s hudbou – jako performance. Od roku 2013 také spolupracuje s Filharmonií Brno a od roku 2014 s Plzeňskou Filharmonií. Maluje obrazy inspirované výrazně klasickou hudbou. Od roku 2010 maluje obrazy naživo na koncertech v Brně, Praze či Vídni, při kterých spolupracuje s řadou vynikajících hudebníků. V roce 2013 mimo jiné napsal knihu se svými obrazy „Mysteria Richarda Wagnera v obrazech“. V roce 2014 vyšla kniha Martina Fryče „Současné umění očima Martina Fryče“, ve které je reprezentativně textem i fotografiemi maleb zastoupena i Kiseljovova tvorba. V roce 2016 vychází i jeho druhá autorská kniha „Klíč k Bráně nebes – Laboratoř lidskosti“, která je výkladem symboliky jeho nástěnných maleb.

Kameel Machart
Po absolvování berounského gymnázia nastoupil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, do ateliéru filmové a televizní grafiky pod vedením Miloslava Jágra a doc. Jiřího Barty. Již při studiu na vysoké škole se věnoval vydavatelské činnosti (byl spoluzakladatelem regionálních novin) a užité grafice. Krátce učil estetiku a dějiny výtvarné kultury na soukromé střední škole. S manželkou – výtvarnicí Andreou Borovskou – stál u zrodu rodinného grafického studia a reklamní agentury, jejíž záběr později rozšířil o nakladatelskou činnost. Jeho nakladatelství realizovalo řadu nejen regionálně zaměřených publikací, ale i řadu titulů zaměřených na dětského čtenáře či příznivce historie. Věnuje se též knižní ilustraci, a to nejen u titulů z vlastního nakladatelství, ale ilustruje i publikace jiných nakladatelů, zejména učebnice a knihy pro děti. Pravidelně se účastní regionálních skupinových výstav, vystavoval také samostatně v Berouně i v Praze. V letech 2012 a 2013 realizoval projekt Street gallery, v němž na plakátovacích plochách představoval práci místních výtvarníků.

Petr Schlosser se narodil v Londýně. Byl žákem soukromé školy Emanuela Frinty (Praha), studoval Akademie für Angewandte Kunst (Vídeň), L‘Academie de Beaux Arts (Tournai) a Akademie Berchem – Beeldende Kunsten (Antverpy). Autor o své tvorbě říká: „V každém obrazu, o který se pokouším, je obsažena snaha o vizuální harmonii všech použitých prvků – už volba formátu vzniká asambláží různých povrchů, spektrem barev se všemi možnostmi jejich aplikace, kresbami jednotlivých motivů i použitím jiných materiálů, spolu komponujících konečnou podobu obrazu. Protože ano, nakonec jde jen o podobu… O podobu, kterou se alespoň letmo snažím přiblížit se k nepřebernému množství aspektů Krásy, které stvořila Humanita a její nekonečný cyklus tvůrčích myšlenek a realizací, ale také a především Příroda, jejíž jsme stále méně vděčnými dětmi.“

Juraj Szedlák se narodil 27. května 1962 v Košicích, v tehdejším Československu. Od roku 1994 žije s rodinou v České republice, posledních dvanáct let v Rovném pod Řípem. Od dětství kreslí a maluje, a již přes třicet let se věnuje volné tvorbě a následně i grafickému designu. Po letech strávených v Ústredí umeleckých remesiel v Bratislave nastoupil v Praze studium na Akademii sociálního umění Tabor v oboru Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie a také dva roky v oboru Arteterapie, který jej zaujal antroposofickým způsobem terapie a pohledem na svět a umění. Pracoval pro grafické studio Koncept Praha, Studio Šejdl, agentury Ogilvy CID, Jerome a Noesis, především se zaměřením na corporate design, výroční zprávy, firemní tiskoviny a časopisy. V současné době působí v agentuře Entre. Ve volné tvorbě se zabývá malbou a to především krajinomalbou. Autorovou nejčastěji používanou technikou je akvarel, kresba pastely a klasická olejomalba.

Zdeněk Velebný se narodil 27. dubna 1957 v Pardubicích a nyní žije v Ústí nad Orlicí. Ve své praxi, která úzce souvisí s výtvarným uměním především v jeho užité formě, se zabývá heraldikou, ilustracemi, iluminacemi, volnou grafikou, grafickými návrhy, tvorbou ex-libris, návrhy a výrobou dřevěných plastik. Zdeněk Velebný je členem České unie karikaturistů a Unie výtvarných umělců, České heraldické a vexilologické společnosti a společnosti Haida Heritage (umělci tvořící ve stylu indiánů Haida). Heraldik a vexilolog Zdeněk Velebný byl za svoji práci oceněn titulem Rytíř české heraldiky.

Bedřich Vychodil
Silná autorova touha po zachycení ne-reálna se již od mládí proplétala skrze mysl, slova, hmotu a našla si pevný bod až na ohraničených plátnech prostoru díky osudovému seznámení s Vladislavou Marií Zítovou. V roce 2004 společně úspěšně vystavují v rodném městě a souhrnně výstavu nazývají „Z Ticha“. O rok později se autor rozhodl splnit si svůj ne-reálný sen uspořádat výstavu The Dream na mýty opředeném Novém Zélandu. Zde se aktivně věnoval malbě a studiu u akademické malířky původem z Číny. V první polovině roku 2008 byl představen průřez děl, která vznikla ze snu na Novém Zélandu, jako volné pokračování tvorby v Čechách nazvané SEN v Hluboké nad Vltavou. V druhé polovině roku 2008 uspořádal výstavu s názvem SYREALISTIK v Nových Hradech, kde autor opět potvrdil svůj postoj k surrealistickému vnímání světa kolem nás. Autor se věnuje zejména vyjádřením skrze surrealistické vzhlížení na svět a objevuje sílu koláže na bázi akrylové emulze s transferovaným pigmentem. V současné době autor proniká do tajů portrétu, které jsou vždy protkány symbolikou a mystikou.

Rytec, grafik a medailér Karel Zeman se narodil 7. prosince 1949 v Brně. Studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně (prof. Dalibor Chatrný), Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (prof. Zdeněk Sklenář, Jiří Anderle) a absolvoval studijní pobyt při Guttenbergově muzeu v Mohuči. V letech 1970 až 2015 byly práce Karla Zemana součástí 183 výstav. Autor se pravidelně zúčastňuje světových výstav medailí FIDEM. Výstava jeho medailí byla také součástí české expozice EXPO 2005 v Ajči v Japonsku. Tři Zemanovy medaile byly předány českým ministerským předsedou, při státní návštěvě Vatikánu, jako dar papeži Janu Pavlu II. Karel Zeman je členem Asociace umělců medailérů, spolku Hollar a výtvarné mincovní komise České národní banky. V roce 2015 vyučoval na čínské Akademii v Pekingu a na Akademii v kantonu Guan Gzhou. Karel Zeman se věnuje také známkové tvorbě a od roku 2003 vytvořil dvě desítky známek a také obálky prvního dne a příležitostná razítka.

DOPROVODNÉ AKCE
pátek 9. prosince 2016 od 17 hodin
Jiří Barta:
komentovaná projekce filmové tvorby
Výtvarník a animátor Jiří Barta patří k nejvýznamnějším osobnostem druhé generace českých animátorů. K jeho oceňovaným filmům patří Zaniklý svět rukavic, Krysař, Poslední lup, Klub odložených a celovečerní animovaný film pro celou rodinu Na půdě. Autor osobně představí a okomentuje videoukázky ze své celoživotní tvorby.

čtvrtek 15. prosince od 19 hodin
Vladimír Kiseljov:
Průlet hudebně-výtvarným vesmírem
Projekce maleb a nástěnných maleb malíře a scénografa Vladimíra Kiseljova s hudební reprodukcí. Autor představí své expresivní a energické obrazy inspirované mytologií a klasickou hudbou. Jeho malby často představují lidi ve svých zvířecích archetypech – a ukazují napětí mezi věčností a všední přítomností. www.kiseljov.net

Otevírací doba galerie:
od úterý do soboty vždy od 14 do 18 hodin.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové výstavy Elementy (obrazy / grafika / ilustrace / film)