Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž skupinové sochařské výstavy Anima Materia

Do 13. 8. 2023 můžete v Trafo Gallery, v Hale 14 Holešovické tržnice, Bubenské nábřeží 13, Praha 7, navštěvovat úžasnou skupinovou sochařskou výstavu Anima Materia.

Vystavující umělci: Patrik Adamec, Dana Bartoníčková, Michal Cimala, Veronika Durová, Tereza Eisnerová, Andros Foros, Kurt Gebauer, Martina Hozová, Martin Janecký, Sabina Knetlová, Magdalena Roztočilová, Marek Škubal, Richard Štipl, Benedikt Tolar.

Kurátorka: Kristýna Jirátová

Trafo Gallery připravila druhou skupinovou sochařskou výstavu tentokrát čtrnácti umělců a umělkyň, jejímž ústředním tématem je figurace, provedená v rozdílném přístupu i pestré škále materiálů. K výstavě vychází publikace dokumentující vystavená díla a profily jednotlivých umělců.

Komentovaná prohlídka ve středu 26. 7. 2023 od 18.00 hod. Více informací najdete na trafogallery.cz.

Výstava Anima Materia (Duše hmoty) představuje úzkou skupinu umělců z poměrně široké současné české sochařské scény. Pojítkem výběru je primární zaměření autorů na figurativní sochu a důraz na šíři a pestrost materiálu, se kterým pracují. Právě materiál – hmota – určuje charakter díla každého z nich. Ať už sochař klade větší důraz na řemeslo či preferuje volnější experiment, navrací se k historickým technikám nebo využívá moderní technologie, vždy danému materiálu vdechuje svým přístupem nový život. Vybraní sochaři pracují s kovem, keramikou, voskem, sklem, mramorem, porcelánem, sádrou či betonem, nicméně v duchu zažité formule „prach jsi a v prach se obrátíš“ se většina autorů odvolává na hluboký význam prvotního materiálu, který je základem všeho. A tak se skrze jejich dílo neustále navracíme k mytické postavě Golema stvořeného z hlíny, kterého lze oživit jediným způsobem. Tím, že do dané hmoty vložíme duši.

Autoři se ve svém díle snaží hledat nové, jim blízké, formy lidské bytosti. Oscilují mezi fyzickou a duševní částí, přičemž někteří z nich by se rádi plně vymanili z fyzické formy, u jiných vítězí hmota nad duchem. Cílem je ovšem rovnováha. Každé dílo přirozeně obsahuje část samotného autora. Jeho aktuální náladu, duševní rozpoložení, které v danou chvíli souzní či naopak bojuje s jeho fyzickou stránkou, pro sochařské umění neméně důležitou. Samotný materiál má obrovskou sílu přispět k celkovému psychologickému vyznění díla. Odráží myšlenky autora, je jeho deníkem. Křehkost, tvrdost, ohebnost, přirozenost či umělost, všechny vlastnosti materiálu, ale ve velké míře také způsob zacházení s ním, je pro pochopení tvorby zásadní.

Co by ale mělo být základem tvorby každého umělce, je fascinace vybraným materiálem a láska k řemeslu. Když dostatečně pochopí materiál, se kterým pracuje, teprve tehdy se v něm dokáže plně vyjádřit. Cítím potřebu v souvislosti se současnou (nejen) sochařskou tvorbou připomenout dnešní uspěchané době, která často posuzuje umělecká díla dle množství na úkor kvality provedení, nesmírnou důležitost původního řemesla. Stačí pohlédnout do doby klasické moderny, kde umělci teprve tehdy, když měli zvládnuté řemeslo, mohli ho začít destruovat, negovat, oprostit se od klasických přístupů, tvořit expresivně, abstraktně, jakkoliv. Měli možnost volby. Pokud umělec nedisponuje řemeslnou dovedností, žádnou volbu nemá, protože se nemá od čeho oprostit. Zbývá mu pouze jedna cesta a na té žádná tvůrčí svoboda neexistuje.

Děkujeme partnerům Trafo Gallery: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Canadian Medical, Seznam.cz, Skupina ČEZ, Dopravní podnik hlavního města Prahy, TORST, Art District 7, Radio Color, Radio 1 a Wine4You.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž skupinové sochařské výstavy Anima Materia