Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Simona Blahutová: Poslední den spiklenců

Jenom do 11.8.2016 bude v 1.2.3. gallery v Petrohradská kolektiv, Petrohradská 13, Praha 10, přístupná výstava obrazů Simony Blahutové: Poslední den spiklenců.

Autorka k výstavě píše:

Ve své práci v posledních letech se zabývám duševním rozpoložením lidí, kteří se dokázali vzepřít moci v temných nebo krizových momentech 20.století. Zajímají mne pohnutky, které člověka přimějí riskovat vlastní život i životy blízkých, a zdroj takové síly. Tématem výstavy je německý odboj, konkrétně jeho nejrozsáhlejší a nejdéle plánovaná akce známá jako „Operace Valkýra“a jeden z jeho hlavních aktérů Claus von Stauffenberg.
Domnívám se, že to byl silný pocit viny za loajalitu vůči nacistickému režimu předešlých let, díky kterému byl tento muž odhodlanější a v kritický den vytrvalejší než většina ostatních
spiklenců. Fascinuje mě chvíle, kdy silná vůle a charakter podpořené pocitem zodpovědnosti a dluhu, obrovskou touhou očistit sebe i celý národ, dokáže čelit neuvěřitelnému vypětí a překonává i strach o vlastní život.

S.B.

Simona Blahutová o sobě píše:

Vystudovala jsem Akademii výtvarných umění v Praze, s tříměsíční stáží na Robert Gordon University ve skotském Aberdeenu. Po několika letech na volné noze jsem začala učit modelování na VOŠR v Písku, od r.2012 grafický design na středních výtvarných školách. Se svými studenty usilujeme o vzájemně otevřený vztah, pochopení se, diskuze o směřování naší společnosti a smyslu věcí, které v ní vytváříme. Tématem mých obrazů je často lidská bytost v obležení temné síly, stínu nebo zrcadla. Snažím se rozkrýt a dekódovat tuto nepochopenou a špatně interpretovanou negativní složku života a vesmíru, a nalézt její příčiny. Postupem času se mým největším zájmem stalo navštěvování těch míst naší planety, která civilizace ještě nespolkla, a ráda bych našla způsob, jak se vymanit ze západního stylu života, aniž by člověk trvale opustil rodnou zemi.

http://si-mona.net/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Simona Blahutová: Poslední den spiklenců