Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Silvia Petrová: Obrazy

Do 11. 9. 2022 bude v Domě národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2 (u I.P.Pavlova), přístupná zajímavá výstava obrazů Silvie Petrové.

Úvodní text PhDr. Ľuboslava Mozy, PhD.:

„Talentovaná umelkyňa už desaťročia vstupuje do umeleckého života originálnou maľbou, ktorá sa opiera o figuratívne základy. Obsahový rozmer obrazov je široký, aj vďaka neustálej snahe objavovať. Symbolika, údernosť, ale i pôsobivé emocionálne prvky sú len niektoré z charakteristík autorkinej tvorby. Silvia Petrová maľuje s veľkým zanietením život, ktorému dodáva autentickosť svojim rukopisom.“ ľm

Tvorivý život každého dobrého umelca je osobitým príbehom, často plným napätia i kontrastov. Mal by však končiť úspechom. Predovšetkým vďaka talentu, ktorý postupne vystúpil na povrch, aby dal remeselnej praxi umeleckú hodnotu.

Životným príbehom umelkyne Silvii Petrovej je dávať výtvarnému prejavu nové výrazové prostriedky, hrať sa s nimi, so symbolmi i surreálnymi nápadmi. Obdivovať svet okolo nás, všímať si maličkosti, ctiť človeka, jeho pohyb v časopriestore dneška. Silvia je umelkyňou mimoriadne vnímavou, i radostnou. Vie, že prázdne, šokujúce témy nie sú umením, a prázdny priestor vždy rýchlo zaplnia povrchní artisti.

Silvia je osobitým tvorcom hľadajúcim, s obrovským nasadením vlastných schopností dať každému obrazu kúsok zo svojho života. Aj preto v jej tvorbe nevíťazí hraný smútok, ani umelá krása, netlmočí krátkodobé výkriky jedinca do prázdna. Ona hľadá hodnotu príbehov a možnosti ich vyjadrenia.
Tvorí imanentné úvahy, ktorých úlohou je dať divákovi iný pohľad na život a jeho existenciou. Vizuálne a jasne.

Vážim si u tejto umelkyne dlhoročnú tvorivú snahu i cestu a jej následné úspechy na nej. Prezeral som jej obrazy v útulnom ateliéry a videl som v nich myšlienky, ktoré obohatia a prežijú. V Silvii vidím veľký tvorivý potenciál, ktorému výnimočný charakter dáva jej talent. Podporujem jej umenie, pretože je humánne, zmysluplné i zmyselné, ale predovšetkým iné. Jej reč je zrozumiteľná aj cez závoj hádaniek. Pretože každé slovo, každý obraz má veľa významov. A to autorka dobre vie.

Umenie, s ktorým prichádza už dlhú dobu na našej umeleckej scéne Silvia Petrová patrí medzi to dobré a stále potrebné. Charakterizuje ho tvorivosť a jedinečný autorkin cit, tvoriaci jednu z významných častí dneška. Kreslí a maľuje snáď už od narodenia. Po maturite vyštudovala bratislavskú Vysokú školu ekonomickú, avšak stále a aktívne sa venovala maľbe. Ľudová škola umenia, umelecké kurzy, súkromné štúdiá u Júliusa Kollera, na Strednej umeleckej škole, kurz figurálne kresby a maľby na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení a iné. Jednoducho, umelkyňa si systematicky utvárala pre umenie maľby všetky predpoklady.

Pracuje technikou suchý pastel, olejomaľba a v poslednom období akrylom. Venuje sa figurálnej tvorbe a abstrakcii. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.

Kurátor PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.
člen Európskej akadémie vied a umeníFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Silvia Petrová: Obrazy