Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Siegfried Herz: Eurydiké

Do 9. 10. 2022 je v Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a zneklidňující výstava Siegfrieda Herze: Eurydiké.

Hle, už mě volá zpátky nemilosrdný osud a na moje oči, slzami smáčené, znovu se snáší spánek.

Siegfried Herz v Bold Gallery ukazuje nový cyklus obrazů na papíře a plátně na motiv mytologického příběhu o krásné Eurydiké.
Se zvoleným tématem souzní i samotná forma Herzových obrazů a kreseb. Tlumená barevnost, rozostřenost kontur a jistá fotografičnost podporují melancholický okamžik zastavení. K zastavení a zamyšlení se Vás vyzýváme i my.
Kurátorem výstavy je Otto M.Urban.
K výstavě vzniká katalog, který bude k zakoupení v galerie v průběhu výstavy.
 
Text kurátora Otto M. Urbana k výstavě:
 
V tvorbě Siegfrieda Herze má mytologie své zvláštní místo, prolíná se jeho obrazy, kresbami i fotografiemi jako ponorná řeka Lethé, obtěžkaná osudy nespočtu mužů a žen, celými generacemi trpících a strádajících, hledajících a ztrácejících. Herz ale nevidí mytologické příběhy, jako nezávazné příhody z dávno zaniklých časů, ale jsou pro něj otevřenou knihou, ke které přidává vlastní zkušenosti i sny. Jeho práce jsou tak zcela současné, ukazují stálost a stejnost lidských emocí, které nepodléhají času ani marným iluzím pokroku. Herz je svých obrazech a vizích vnímavým pozorovatelem, jenž však nepřináší útěchu, ale syrově odkrývá okamžiky času tak ztraceného, že jeho hledání je předem marné a nemožné. Se zvolenými tématy pozoruhodně souzní i samotná forma Herzových obrazů a kreseb. Tlumená barevnost, rozostřenost kontur a jistá fotografičnost podporují melancholický okamžik zastavení. Metodu rozmývání barev a užití kávové sedliny, se kterou pracoval na starších kresbách, se mu podařilo převést na větší formáty současných pláten. Herz je citlivým pozorovatelem a osobitým interpretem skrytě prožívaných vzestupů i pádů. Přes tuto zdánlivou nezaujatost však do dějů vstupuje i osobně a ke stejnému vyzývá i diváka.

Otto M.UrbanFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Siegfried Herz: Eurydiké