Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Selfcontainment / Česká studiová keramika

5. 9.-4. 10. / Kvalitář / Keramika

Do 4.10.2019 bude v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Selfcontainment / Česká studiová keramika.

kurátoři: Kryštof Hejný, Jan Dotřel

V případě vystavovaných autorů studiové keramiky, dosahuje smysl pro identifikaci s pod rukama vznikajícím dílem, pozoruhodných výsledků. Kde designér rozlišuje cílový “tvar” produktu, výrobní proces a sebe sama, keramik se chápe co integrovaného do středu materiálních a invenčních aspektů tvorby, katalyzujícího svou zkušenost, technickou znalost a dovednost, výtvarnou vizi a momentální smyslový počitek do v každém okamžiku nově vznikajícího artefaktu. Jakou odvahu pak ukazují ti, kteří své síly pojí s kontrolovaným, přesto však svrchovaně náhodným prostředím výpalu dřevem?

Vybraní umělci dávají tušit rozsah rozvinuté, dosud však zcela pomíjené oblasti české produkce na hranici volného umění a uměleckého řemesla. Bratři Sekovi hovoří celistvostí objemů v syntaxi japonské techniky. Proti nim Jaroslav Marek zpředmětňuje vulkanické drama solného výpalu německého původu. Nina Rail organizuje uzavřené komunity štěpin osobností ve skupinách nádob v seladonu a tenmoku na průsvitném těle v okouzlení opakováním. Pro Alenu Šumovou spočívá hodnota v až bezohledném experimentu.

Výstavou SELFCONTAINMENT / Česká studiová keramika se v galerii Kvalitář zahajuje cyklus věnovaný keramice napříč kategoriemi uměleckého řemesla, designu a umění. V rámci projektu se poprvé setkávají kurátor současného designu Jan Dotřel s teoretikem Kryštofem Hejným, který se mj. specializuje na světovou studiovou a autorskou keramiku.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Selfcontainment / Česká studiová keramika