Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Sedm věží. Karel IV. očima akademiků (1316 –2016)

Do 11.5.2016 bude v Galerii Věda a umění v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Sedm věží. Karel IV. očima akademiků (1316 –2016).

Otevřeno v pracovní dny 10–18 hodin

Karel IV. patřil k jedné z nejvýznamnějších osobností středověké Evropy. Stěžejním záměrem výstavy je prostřednictvím několika vybraných témat představit Karla IV. a jeho dobu ve výzkumných
programech Akademie věd a důstojným způsobem tak připomenout 700. výročí jeho narození. Je
zřejmé, že vzhledem k dlouhé a bohaté historii Akademie jde o výběr z široké palety výzkumných
projektů. Výstava si neklade za cíl prezentovat hotové výsledky, ale naopak usiluje o přiblížení stále
živého procesu bádání v jeho průběhu. Výstavní projekt přehledně shrnuje obecný přínos Akademie
věd ČR k výzkumu středověku a středověkých dějin, včetně představení několika významných
osobností-akademiků, kteří se danému tématu věnovali.

Návštěvníci mají jedinečnou možnost zhlédnout unikátní zlaté dukáty s vyobrazením Karla IV. Poprvé
budou v úplnosti vystaveny nejhodnotnější archeologické nálezy skleněných pohárů, které pocházejí z
pražského souměstí. Chybět nebudou ani předměty každodenní potřeby, které středověcí obyvatelé
města běžně používali. K vidění bude také unikátní poklad mincí, který byl ukrytý kolem roku 1370
v Emauzském klášteře, dále kopie Zakládací listiny Univerzity Karlovy, Karlova zákoníku Maiestas
Carolina nebo pozdně středověký přepis Karlovy Zlaté buly. Osobnost Karla IV. přiblíží pamětní mince,
medaile a pečeti nesoucí jeho vyobrazení. Součástí expozice bude také věrná kopie Karlovy sochy ze
Staroměstské mostecké věže, poslední sochařský portrét panovníka před jeho smrtí.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRO VEŘEJNOST
11. května 2016
17: 30 – komentovaná prohlídka s autorem výstavy Martinem Musílkem
V rámci prohlídky se uskuteční taneční miniworkshop, při kterém si návštěvníci vyzkouší, jak se tančilo na dvoře Karla IV.

Vstupné na výstavu zdarma.

Informace o výstavách, akcích a doprovodných programech na www.popularizace.avcr.cz.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Sedm věží. Karel IV. očima akademiků (1316 –2016)