Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Šárka Růžičková Zadáková – Proč máš tak velké oči?

5. 8.-28. 8. / Galerie Peron / Malba

Do 28.8.2020 bude v Galerii Peron, U Lužického semináře 12, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Šárky Růžičkové Zadákové – Proč máš tak velké oči?

Výstava obrazů Šárky Růžičkové Zadákové představuje tvorbu autorky z poslední doby, ale i některé starší díla. 

Z textu kurátorky Lucie Šiklové k předchozí výstavě:

Tvorba Šárky Zadákové je souběžná s během jejího osobního života. Malba se Šárce stává postupně neformálním deníkem, tvořeným autonomními obrazy, zachycujícími vzpomínky na období z minulosti, ale i na právě prožívané děje, a dokonce i na vlastní „vzpomínky na budoucnost“. Jednou jsou to převyprávěné významné scény jejího života, zprostředkované na plátně subjektivně a zároveň realisticky opravdově pro ni charakteristickou figurální expresí. Jindy je prokládá záběry mentálních sbírek z předmětů, zastupujících opět různé etapy či momenty života, poskládaných v mysli a po té na malířském plátně do zátiší. Svým osobním, vážným a do detailu promyšleným přístupem dává každodenní obyčejnosti punc exluzivity. Jakkoli je její výpověď čistě osobní, díky daru cudnosti její osobní přístup nezatěžkává a nabývá rozměrů univerzálního sdělení o běhu lidského života.
(text: Lucie Šiklová)

Šárka Růžičková Zadáková

* 14. 6. 1982 v Táboře

Studium
2002 – 2008 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (P. Nešleha, S. Diviš)
1997 – 2001 Střední průmyslová škola keramická v Bechyni

Zastoupení
Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, soukromé sbírky

http://www.sarkaruzickovazadakova.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Šárka Růžičková Zadáková – Proč máš tak velké oči?