Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Sadofsky & Trantina: Omezená viditelnost obyčejných věcí

27. 6.-30. 9. / DOX / Instalace

Do 30.9.2019 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná ve 3 patrech věže velmi zajímavá a hustá výstava Sadofsky & Trantina: Omezená viditelnost obyčejných věcí.

Zakladatel umělecké skupiny Pode Bal Petr Motyčka působící pod pseudonymem Peter Sadofsky a malíř Dan Trantina tvoří umělecký tandem od roku 2014. V Centru současného umění DOX nyní pod názvem Omezená viditelnost obyčejných věcí představují výběr z tvorby od roku 2016 i nejnovější práce. Expresivně abstraktní figurace doplňují prostorové objekty.

Název výstavy nemá v kontextu světa umění zdánlivě žádný smysl. Viditelnost je vždy omezená a obyčejné věci neexistují. Název stejně jako tvorba Sadofského a Trantiny provokuje, vysmívá se, kamufluje, zjevná anarchistická radikalita umocněná „třeskutou“ kreativitou není v jejich podání pouhou formální gymnastikou nesporné technické bravury, ale vychází z pozice jasně definované v jejich prohlášeních a textech: Role umění a umělecké tvorby daleko přesahuje „svět umění“, který sám o sobě reálně neexistuje. Dnešní estetické kategorie neurčují umělci. Určuje je trh, marketing, zábavní průmysl a reklama.
Současné umění tu není proto, aby vznikaly nové umělecké styly a aby umění naplňovalo svou vlastní historii, ale je to metoda k dosažení určitého typu poznání, jehož základem je přímá zkušenost. „Odborné a umělecké zázemí umožňuje oběma umělcům vnímat svět umění jako určitý druh ‚superhry‘ a rozvracet jeho pravidla zevnitř. Mnohovrstevnatost, divokost, barevnost, sebevědomí a radikální gesta. Je vše dovoleno? Na první pohled pouhá parodie a cynismus je v podání dvojice Sadofsky & Trantina autentickou výpovědí a reflexí nejen současného světa umění, ale především světa mimo něj,“ říká Leoš Válka, kurátor výstavy a ředitel Centra současného umění DOX.

Na výstavě Omezená viditelnost obyčejných věcí návštěvníci mohou zhlédnout například instalaci Rekoncentrace tvořenou kameny z koncentračního tábora ve Slané a dvě plátna (Kemp ve Slané – Mussolini ve svém kostýmu Batmana uzavírá koncentrační tábor Metajna-Slaná a Kemp ve Slané – český Jadran) z projektu Kemp ve Slané, který připomíná málo známou kapitolu z dějin Chorvatska – koncentrační a vyhlazovací mužský tábor Slaná a ženský tábor Metajna na ostrově Pag, které zde zřídil ustašovský loutkový režim, držel v nich přibližně 8 500 lidí a v roce 1941 byli všichni vyvražděni.

K politice Mao Ce-tunga známé jako Velký skok vpřed, která vyústila v hladomor, při němž zahynulo 20–40 milionů lidí, odkazuje stejnojmenné dílo z polyesterové pryskyřice a betonu. „Socha Velký skok vpřed je alegorií pokusů některých lidí činit také ‚velké skoky‘, ale rovněž symbolizuje rozežranost Západu – monstrum, které se raduje a neraduje, balancující na skokanském prkně. Ovšem když dojde až na okraj a chce skočit, dole žádný bazén není,“ vysvětluje Dan Trantina.

Dvojice Sadofsky & Trantina spolu tvoří od roku 2014. Umělci před bruselským sídlem Evropského parlamentu vystavili rozměrnou skulpturu s názvem Rekonstrukce jako tragédie a fraška, která si kladla za cíl nastolit téma vypořádání se se zločiny komunistického režimu. Poté přijali pozvání do rezidence Medy Mládkové na karibském ostrově Svatý Tomáš, kde začali společně malovat. „Je to taková jam session, vymyslíme společně téma a strukturu obrazu a pak se pustíme do práce. Je zvláštní, že u toho nedochází ke konfliktům, protože od díla máme oba okamžitě odstup,“ popisuje způsob tvorby Dan Trantina. Kromě maleb dvojice tvoří i prostorové objekty a vystavuje u nás i v zahraničí.

O autorech
Dan Trantina (*1965) patří k nejvýraznějším představitelům české malby střední generace. Absolvent Ateliéru figurální a monumentální malby Jiřího Načeradského na pražské AVU.
Petr Motyčka alias Peter Sadofsky (*1971), vizuální umělec, člen výtvarné skupiny Pode Bal. Studoval výtvarné umění na Oregonské univerzitě a fotografii a vizuální komunikaci na VŠUP v Praze.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Sadofsky & Trantina: Omezená viditelnost obyčejných věcí