Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Rudi Koval: 21.25

10. 11.-1. 12. / Galerie 35m2 / Instalace

Do 1.12.2017 bude v Galerii 35m2, Víta Nejedlého 23, Praha 3, přístupná výstava Rudi Koval: 21.25.

Text k předchozí výstavě na jaře 2017:

Rudi Koval je představitelem nové generace malířů věnujících se abstraktní malbě. Tu v současné době studuje pod vedením Vladimíra Skrepla na Akademii výtvarných umění v Praze a byl též na studijím pobytu na Middlesex University of London.
V tvůrčím procesu se řídí především svými instinktivními představami, v jejichž transformaci na plátno hraje důležitou roli prvek náhody, která je neosobní. Nesnaží se vypovědět o povaze člověka, ale jen zachytit surovost vlastní reality.
„Nestojím o příběh. Vědomé řízení často vede k banalitě, a proto se snažím iracionálním způsobem vyjevit co nejvíc z mých pocitových rovin a vyburcovat divákovu vnímavost, má to pro mne větší průraznost, bezprostřednost. Je to zápas intuice a kritického úsudku, animality s vůlí. Mé obrazy jsou metafyzické (auto)portréty, pokusy o dosáhnutí své nepodmíněnosti a dovršenosti. Obraz pro mne není pokusem o transcendenci, naopak v něm spatřuji prožitek z reálného, smyslového světa.“
Výsledná díla vytváří barevnou hru bez pevných linek, kde dominují jemné přechody mezi odstíny. Mohou tak připomínat jakousi krajinu schovanou v mlze kdesi za obrazem. V jeho nejnovějších obrazech lze spatřit inspiraci velikány jako Mark Rothko, Francis Bacon, Wols či Mark Tobey.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Rudi Koval: 21.25