Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Roxy Visuals vol. IV.

13. 4.-30. 6. / NoD Roxy / Instalace

Zhruba do 30. 6. 2015 můžete v klubu Roxy, Dlouhá 33, Praha 1, zhlédnout dlouhodobou výstavu Roxy Visuals Vol.4.

Vystavující umělci:
Bet Orten, Matěj Hájek, Markéta Jáchimová, Hynek Vacek, Julius Reichel,
Matej Al-Ali, Hanele Poislová a Michal Ureš

Kurátoři:
Helena Sequens, Adam Stanko

Projekt Roxy Visuals dlouhodobě sleduje limity uměleckých děl v komplikovaných prostorách klubu. Smyslem je vytvořit expozici, která si zachová svébytnost a osobitost ve vizuálně náročném prostředí, jenž z podstaty svého účelu, často konzumuje umění v dekorativní rovině. Umělci jsou vyzýváni k radikálním formálním, obsahovým a instalačním řešením.
Výstava Roxy Visuals Vol. 4 zahrnuje projekty osmi umělců, kterým je společná silná zemitost, orientace na figuru, objekt a zájem o materiál, akcentující médium sochy. Významné postavení v instalaci zastává figurativní motiv. Pozornost je zaměřena na problematiku figury v konfrontaci s prostorem a objektem, čitelná jak v sochařské instalaci Markéty Jáchimové, tak ve fotografické sérii Hanele Poislové a Michala Ureše. Videoinstalace Matěje Al–Aliho představuje tři videa zaměřená na zkoumání objektové mechaniky, fyzické práce a taktility s výjimečně kontemplativním charakterem. Jistá meditativnost je přítomná rovněž ve videu Hynka Vacka, byť se autor zaměřuje na satirickou výpověď podanou výrazně abstrahovanou formou. Materiální stránkou věci se zabývají brutálně expresivní objekty Julia Reichela, které se záměrně dostávají do kontrastu s vyčištěnou architekturou klubu. Matěj Hájek a Bet Orten zpracovávají téma světla a tmy. Hájek prostřednictvím dekonstruktivistických světelných reliéfu, Bet Orten prezentuje serii luminiscenčních tisků vyobrazujících mytickou postavu Lilith.

http://roxyvisuals.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Roxy Visuals vol. IV.