Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Rostislav Novák: „Obrazy – Odrazy“

24. 4.-13. 5. / Nová síň / Malba

Do 13.5.2018 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Rostislava Nováka: „Obrazy – Odrazy“

Výstava představí obrazy vzniklé v  posledních letech. Její název,  „Obrazy – Odrazy“ odkazují na autorův zájem o vztah mezi vědou a spiritualitou. Přední vědci začínají připouštět existenci souvislostí mezi ryzí fyzikou a metafyzikou. Připouští, že existují jiné, vyšší roviny reality, které nemůžeme nijak dokázat, ale ze kterých pochází náš život a umění.

Autor se snaží, aby v jeho obrazech se „odrážela“ tato jiná realita, ve které neexistuje čas ani prostor, ale zároveň aby z nich  vyzařovala pozitivní energie, žitá zde, v tomto časem svázaném a prostorem ohraničeném světě.

Ve více méně abstraktních velkoformátových obrazech autor používá ne zcela obvyklé malířské postupy a kombinuje různé techniky ve snaze najít přesvědčivé vyjádření výtvarného záměru.

Rostislav Novák je český malíř, grafik a vysokoškolský pedagog. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a na École des Beaux Arts v Paříži, absolvoval stáž v serigrafické dílně Victora Vasarelyho. Pedagogicky působil na Akademii Výtvarných umění v Praze, na Ústavu výtvarné tvorby Fakulty architektury v Praze, dále jako vedoucí katedry na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a v současnosti je pedagogem Katedry výtvarné kultury Univerzity Hradec Králové. Zúčastnil se řady výstav v Evropě, Americe, Japonsku i v Jižní Africe, realizoval také několik děl v architektuře. Věnuje se především malbě a sítotisku – serigrafii.  Zdroj: https://hradecky.denik.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Rostislav Novák: „Obrazy – Odrazy“