Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Rony Plesl a Richard Štipl – Inkarnace

23. 11.-4. 2. / DSC Gallery / Sklo

Do 4. 2. 2022 bude v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Rony Plesl a Richard Štipl – Inkarnace. Kurátor: Petr Vaňous.

Výstavní projekt INKARNACE představuje díla dvou výrazných osobností současného českého umění, sklářského výtvarníka Ronyho Plesla a sochaře Richarda Štipla. Kurátor Petr Vaňous vybral pro výstavu díla tematizující problematický vztah současné společnosti k základním lidským otázkám spojených s lidskou konečností a smrtí. Autoři na výstavě představí výběr z nejnovějších prací, v nichž rozehráli rozporuplnou hru s tématy humanity, víry, lidské pomíjivosti a vitální tělesnosti. Bude možné obdivovat technologickou náročnost a řemeslný um obou autorů, pro jejichž dialog navrhl Josef Pleskot svébytnou výstavní architekturu.

„Oba autoři se identifikují s přesvědčením, že umění vzniká na základě výrazu, který musí být autorem nejprve rozpoznán a objeven v konkrétní hmotě, aby byl posléze oživen vloženým lidským úsilím. Dílo se musí „zrodit“. Právě to je moment určitého „vtělení“ či „vtělování“, které propojuje oba jinak odlišné sochařské přístupy. Řemeslná východiska zákonitě odkrývají pro současnost předpoklady uměleckého výrazu ve vrcholných dílech minulosti. Proto je vztah obou autorů k dějinám umění klíčový. Nejsou to však pouze technická řešení a technologické postupy, co oba fascinuje, nýbrž schopnost jejich prostřednictvím vtělit do volených hmot rozměr výpovědi, která sebe sama přesahuje. INKARNACE je složitý transformační proces sevřený do totality výsledného tvaru,“ přibližuje východiska výstavy Petr Vaňous.

Rony Plesl díky hluboké znalosti kvalitního sklářského řemesla a unikátních technologií nového způsobu tavení skla pracuje s náročnými formami. Ty dají vyniknout nejen vlastnímu obsahu díla, ale rovněž pro diváka připraví podívanou, v níž může obdivovat tento křehký materiál v plné kráse. Koncentrace rozporných vlastností skla motivuje Plesla hledat nové výrazové cesty. Snaží se ho osvobodit od historického tzv. sklářského umění a etablovat ho jako svébytné médium. Plesl zhmotňuje vizuálně silné „posvátné“ předměty z tohoto amorfního materiálu podobně, jako sochař modeluje sochu. Vystavené plastiky formálně i ideově navazují na výstavu v londýnském Victoria & Albert museu v roce 2019. Zároveň jsou předzvěstí chystané instalace pro bienále umění v Benátkách, které se uskuteční v roce 2022 a jež svým významem představuje pomyslný tvůrčí vrchol. Na výstavě se rovněž objeví dvě benátská zrcadla, která vznikla ve spolupráci s muránským zrcadlářským mistrem Giulianem Fugou.

Richard Štipl je považován za jednoho z nejinovativnějších sochařů, kteří se v poslední době objevili na mezinárodní scéně současného umění. Zaujal svými expresivně jednajícími hyperrealistickými sochami, v nichž zachycuje hledání vlastní identity, pohybující se na hranici estetické iritace. Projevuje se tu i jeho fascinace jak dějinami umění, tak technologickými postupy tvorby. Časová a řemeslná náročnost jeho soch je patrná na první pohled – sám přiznává, že mu trvalo více než rok objevit základní techniku polychromie, jež je pro jeho sochy typická. V popředí Štiplova díla tak stojí tradiční techniky skloubené s postmoderními symboly, sebereflexe a zkoumání psychologických stavů jedince. Zabydlování paralelních světů jsou podtržené touhou hluboce prozkoumat akt umělecké inkarnace. Na výstavě se vedle monumentálních polychromovaných soch ze dřeva objeví i objekty z litého kovu a poprvé bude vystavena i skulptura z kamene. Některé z plastik budou doplněny šperky Alana Crocettiho, se kterým Štipl spolupracoval na projektu pro návrháře Dries Van Noten. Crocetti navrhuje šperky pro celebrity zvučných jmen jako Lady Gaga a Billie Eilish.

„Jako opravdu fascinující aspekt výstavy považujeme možnosti dialogu mezi sochami obou umělců. Fakt, že tato interakce děl bude zprostředkována Josefem Pleskotem, jednou z nejvýznamnějších osobností moderní české architektury, tomuto dialogu jen dodává na významu,“ zdůrazňují galeristé Edmund Čučka a Karolína Juřicová.

K výstavě vychází katalog se shrnujícím textem kurátora výstavy a fotografiemi z výstavní instalace.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Rony Plesl a Richard Štipl – Inkarnace